Aircash Termene și Condiții Generale pentru cardurile Aircash Skip to main content

Termene și Condiții Generale pentru cardurile Aircash

Termene și Condiții Generale pentru cardurile Aircash
 1. Dispoziții generale

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (hereinafter: „Aircash”, „noi” sau „Emitent”) este o instituție emitentă de monedă electronică înregistrată cu numărul IES 116 în baza deciziei Băncii Naționale a Croației din data de 3 octombrie 2019 cu nr. 251-020 / 10-19 / BV. Emitentul emite monedă electronică în baza licenței menționate, valabilă în Spațiul Economic European, pe baza înscrierii în registrul instituțiilor de plată și al instituțiilor emitente de monedă electronică al Autorității Bancare Europene (ABE): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116.

Date de contact:
e-mail: [email protected]
telefon: (+385) 01/457-3537 i 01/457-3538.

Orice Utilizator al Portofelului Aircash care dorește să utilizeze și un card Aircash (denumit în continuare „Cardul”, așa cum este definit mai jos, în Glosar) pentru plăți Aircash cu monedă electronică trebuie să citească și să accepte aceste Termene și Condiții Generale pentru Cardurile Aircash (denumite în continuare: TCG CA) care, față de Termenele și Condițiile Generale valabile ale Portofelului Aircash (denumite în continuare: TCG PA), reglementează în plus drepturile și obligațiile Emitentului și ale Utilizatorului care utilizează Cardul. Acești TCG CA se aplică numai utilizatorilor Cardului.

Prin trimiterea unei cereri de emitere a Cardului sau prin activarea Cardului achiziționat din magazinul fizic al partenerul Aircash se consideră că sunteți familiarizat cu acești TCG CA și că i-ați citit și i-ați acceptat.

 1. Glosar

Aplicația mobilă Aircash – o soluție software care permite utilizarea serviciilor de portofel Aircash și a Cardului.

Autorizare – o operațiune de plată se consideră autorizată dacă utilizatorul Cardului și-a dat consimțământul la executarea acesteia sau dacă Utilizatorul Cardului și-a dat consimțământul la executarea unor operațiuni de plată printre care se numără și operațiunea respectivă.

Conversie valutară dinamică – (DCC) – un serviciu prin care, atunci când plătește în numerar sau achită bunuri și/sau servicii la punctele de recepție din străinătate, Utilizatorul poate să aleagă valoarea debitării în moneda din țara sa de origine, dacă i se afișează această opțiune pe ecranul dispozitivului. Valoarea conversiei valutare dinamice și cea a oricărei taxe pe servicii sunt afișate pe ecranul dispozitivului și pe confirmarea tranzacției.

Terminalul EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) – un dispozitiv electronic aflat la Punctul de Vânzare sau de plată, destinat efectuării de tranzacții de plată pentru plata bunurilor și/sau serviciilor sau pentru retrageri de numerar, care, în funcție de sistem, poate necesita autorizarea tranzacției de către Utilizator, în modalitatea stabilită de terminalul EFTPOS, și autorizarea utilizării Cardurilor (fără identificare, identificare pe bază de PIN sau semnătură a jurnalelor de cheltuieli).

Card – un card emis de Aircash pentru Utilizator pe baza cererii de emitere a Cardului depuse în aplicația mobilă Aircash sau achiziționat din magazinul fizic al unui partener Aircash și care, prin procesul de activare, a fost conectat la portofelul Aircash înregistrat pe numele Utilizatorului, care permite Utilizatorului, alături de aplicația mobilă, să plătească cu monedă electronică. Cardul îi permite Utilizatorului să plătească direct bunurile și/sau serviciile Aircash cu monedă electronică, prin intermediul unui dispozitiv de acceptare sau să retragă numerar de la distanță și să utilizeze alte servicii la bancomat sau la un alt dispozitiv de autoservire.

Cardul este parte integrantă a portofelului Aircash și îi permite Utilizatorului să plătească exclusiv cu fondurile disponibile în portofelul Aircash, sub formă de monedă electronică.

Utilizator – Utilizatorul portofelului Aircash care a activat cu succes Cardul și a acceptat aceste TCG CA, cu drepturile și obligațiile care decurg din raportul juridic contractual.

PIN-ul cardului (număr personal de identificare) – un număr personal secret de identificare, utilizat pentru a identifica Utilizatorul și/sau pentru a autoriza tranzacțiile de plată (denumit în continuare, în cuprinsul acestor Termene și Condiții Generale, „PIN”). PIN-ul este o dovadă neechivocă a identității unui Utilizator care a efectuat o anumită tranzacție cu ajutorul PIN-ului, ale cărei termene și condiții necesită o astfel de verificare. Trebuie remarcat faptul că PIN-ul Cardului este unic și este conectat exclusiv la Card și diferă de PIN-ul utilizat pentru a accesa aplicația mobilă portofelul Aircash.

Strong Customer Authentication (SCA) – autentificarea pe baza utilizării a două sau mai multe elemente din categoria de lucruri cunoscute (ceva ce numai Utilizatorul știe), posesie (ceva ce numai Utilizatorul deține) și proprietăți (ceva ce este Utilizatorul) care sunt independente unul de celălalt. În conformitate cu Legea privind plățile și cu Directiva (UE) 2015/2366.

Obiecție la activitate – o declarație prin care Utilizatorul își exprimă nemulțumirea în legătură cu un serviciu, acesta considerând că i-a fost încălcat un dreptul în cursul raportului juridic comercial cu Emitentul și include și obiecția la tranzacțiile cu Cardul.

Punct de Vânzare – magazinul fizic în care persoanele juridice și persoanele fizice acceptă Cardul ca mijloc de plată fără numerar la vânzarea de bunuri și/sau servicii.

Card de Înlocuire – un card emis ca înlocuitor al unui Card pierdut, furat sau deteriorat sau în cazul schimbării numelui și/sau prenumelui Utilizatorului.

 1. Emiterea Cardului

Emiterea sau activarea Cardului poate fi solicitată de orice Utilizator adult persoană fizică care:

– are un profil verificat în portofelul Aircash , și

– a acceptat acești TCG CA și

– a parcurs cu succes de procedura de stabilire și verificare a identității Utilizatorului efectuată de către Emitent.

În cadrul procedurii de stabilire și verificare a identității Utilizatorului, Emitentul poate solicita Utilizatorului, pe lângă documentele obligatorii, documente suplimentare care să stabilească datele cu caracter personal, precum și alte verificări, în îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv a obligațiilor prevăzute de reglementările privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Indiferent de îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru emiterea/activarea Cardului, Emitentul își rezervă dreptul de a refuza emiterea sau activarea Cardului pentru Utilizator, la discreție, și nu este obligat să ofere explicații sau orice alte informații privind motivul refuzului și nici nu este răspunzător față de Utilizator.

Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare, dar și cu alte reglementări. Mai multe informații privind prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal găsiți în documentul „Informații privind protecția datelor cu caracter personal” de pe Site-ul Web al Emitentului.

Pe teritoriul fiecărui stat membru al UE și al SEE, Aircash oferă utilizatorului una sau ambele opțiuni de obținere a unui Card. Utilizatorul care îndeplinește condițiile specificate în prezentul articol poate:

– să achiziționeze cardul din magazinul fizic al partenerului Aircash și să-l prin intermediul aplicației Aircash. Prin achiziționarea unui Card de la un partener se consideră că utilizatorul a plătit Taxa de Emitere a Cardului Aircash.

– să solicite emiterea și livrarea Cardului prin intermediul aplicației Aircash. Utilizatorul poate oricând, până la livrarea Cardului, să renunțe la cererea de emitere a Cardului, cu obligația de a rambursa Emitentului toate costurile de emitere a Cardului, și acceptă că comisioanele percepute în acest scop nu vor fi restituite.

Comisioanele și cheltuielile legate de emiterea și utilizarea Cardului sunt menționate pe Site-ul Web al Emitentului: https://aircash.eu/en/fees/. Plata comisioanelor se face imediat, din aplicația mobilă Aircash, prin deducerea contravalorii acestora în monedă electronică din portofelul Aircash al Utilizatorului.

Cardul emis este proprietatea Emitentului și nu poate fi transferat unui alt Utilizator.

Cardurile achiziționate sau livrate nu sunt activate. Utilizatorul activează Cardul prin intermediul aplicației mobile Aircash, unde PIN-ul Cardului este disponibil pentru verificare și modificare.

Utilizatorul este obligat să activeze Cardul neactivat din aplicația mobilă Aircash și/sau, în cazul unui Card în co-branding, prin procedura stabilită de partenerul de co-branding, după toate procedurile și standardele de securitate prevăzute de Emitent.

 1. Data de expirare a Cardului și reînnoirea Cardului

Data de expirare a Cardului este inscripționată pe Card, iar Cardul este valabil până la expirarea ultimei zile din luna inscripționată pe Card sau până la momentul activării Cardului reînnoit și primit, dacă aceasta are loc mai devreme.

În cazul în care, după data de expirare a Cardului existent, Utilizatorul dorește ca noul Card să aibă alt număr de Card și o altă dată de expirare a Cardului, este necesar ca, cu 2 (două) luni înainte de expirarea Cardului existent, să anuleze în scris reînnoirea Cardului, la adresa de e-mail a Emitentului [email protected].

Comisionul pentru emiterea unui Card nou, după expirarea celui existent, este prevăzut în Lista de prețuri publicată pe site-ul https://aircash.eu/en/fees/.

Emitentul își rezervă dreptul de a emite în mod independent, în conformitate cu decizia sa comercială, un nou Card, în condiții și cu funcționalități identice sau mai bune, dar cu un nume diferit, chiar înainte de expirarea Cardului existent, datorită, de exemplu, îmbunătățirii mecanismelor de securitate ale Cardului, implementării de noi tehnologii sau standarde de securitate ale activității derulate pe card și în alte cazuri condiționate de rațiuni comerciale. În acest caz, Cardul existent este valabil până în ziua în care Emitentul îl va notifica pe Utilizator, dată la care acesta va fi înlocuit de Cardul nou.

După expirarea Cardului, utilizatorul nu mai poate utiliza Cardul în niciun scop și trebuie să îl distrugă prin tăierea benzii magnetice de pe spate și a cipului.

 1. Limita de cheltuieli

Prin plata cu Cardul, utilizatorul are la dispoziție doar fondurile disponibile în portofelul Aircash, sub formă de monedă electronică. În cazul în care, din cauza reglementărilor companiilor emitente de carduri și/sau a tranzacțiilor întârziate, contul Utilizatorului ajunge la un sold negativ, Utilizatorul este obligat să ramburseze contravaloarea diferenței de sold din portofelul Aircash. În cazul în care Utilizatorul nu face acest lucru în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la apariția soldului negativ, Emitentul își rezervă dreptul de a emite factura prin alte mijloace. Emitentul își păstrează acest drept chiar și după încetarea utilizării Cardului, adică după rezilierea Acordului.

Emitentul stabilește și gestionează limitele de cheltuieli zilnice și lunare cu Cardul, pentru diferite tipuri de tranzacții.

Emitentul stabilește și gestionează limitele de cheltuieli sub forma volumului și a numărului de tranzacții care pot fi efectuate.

Limitele de bază sunt puse la dispoziția Utilizatorului pentru a fi consultate în portofelul Aircash și pot fi modificate până la o sumă mai mică sau mai mare, în conformitate cu evaluarea riscurilor și deciziile comerciale ale Emitentului.

 1. Utilizarea Cardului

În caz de abuz, Utilizatorul este răspunzător față de Emitent pentru daune, iar Emitentul are dreptul de a rezilia contractul cu Utilizatorul, de a bloca Cardul și/sau de a refuza utilizarea ulterioară a Cardului și/sau a portofelului Aircash.

Utilizatorul nu poate utiliza Cardul în scopuri ilegale, inclusiv pentru plata unor bunuri și/sau servicii care sunt interzise prin lege pe teritoriul țării în care se află acesta la momentul tranzacției. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate în cazul unei plăți ilegale cu Cardul.

Cardul poate fi utilizat pentru plăți care nu se efectuează în numerar, atunci când se plătesc bunuri și/sau servicii la punctele de vânzare cu marcajul de acceptare a plăților cu cardul Mastercard, pentru cumpărături fără prezența cardului, pentru retrageri în numerar de la bancomat și la puncte de plată din Republica Croația și din străinătate cu marcajul de acceptare a plăților cu cardul Mastercard, precum și pentru alte beneficii oferite Utilizatorilor.

La momentul plății, Utilizatorul trebuie să fie atent să nu scape Cardul din ochi sau, dacă face acest lucru, îl face pe propriul risc și este responsabil pentru o eventuală utilizare abuzivă a Cardului.

Prin emiterea Cardului, Utilizatorul este autorizat să utilizeze Cardul în modul contactless. În cazul în care Utilizatorul dorește ca această opțiune să fie dezactivată temporar sau permanent, acesta poate solicita încetarea funcției contactless prin depunerea unei cereri scrise. Prin anularea funcției pentru tranzacții contactless, Utilizatorul continuă să utilizeze Cardul emis, chiar dacă marcajul „plată contactless” este prezent/ imprimat pe acesta. Atunci când utilizează un Card cu marcajul „plată contactless” pentru care Utilizatorul a sistat posibilitatea efectuării plăților prin modalitatea contactless, Utilizatorul alege să utilizeze Cardul numai la punctele de contact, adică prin introducerea sau glisarea cardului pe terminalul EFTPOS, lucru pe care se angajează să îl comunice Punctului de vânzare. Utilizatorul poate solicita din nou, în scris, furnizarea plății contactless, Emitentul putând, de asemenea, să refuze o astfel de solicitare, fără a-l informa pe Utilizator cu privire la motive.

În cazul unei utilizări a Cardului care contravine scopului prevăzut în aceste TCG, în legi și/sau alte reglementări, precum și în cazul în care există suspiciunea unei utilizări abuzive, Emitentul poate împiedica utilizarea ulterioară a Cardului.

Atunci când utilizează Cardul, Utilizatorul trebuie să respecte toate regulile următoare:

– trebuie să păstreze secret PIN-ul Cardului și toate datele inscripționate pe Card, cum ar fi numărul acestuia, data de expirare și numărul de control din trei cifre tipărit pe verso, iar PIN-ul nu trebuie să fie comunicat niciodată altor persoane, nici măcar Emitentului, angajaților acestuia, poliției, autorităților judiciare și Punctelor de vânzare de pe internet,

– PIN-ul cardului nu trebuie să fie scris pe card sau pe alte documente sau pe alte suporturi sau pe calculator, pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv electronic,

– PIN-ul cardului trebuie memorat, cu mențiunea că PIN-ul este disponibil pentru verificare în aplicația mobilă Aircash,

– atunci când plătește pentru bunuri și/sau servicii la Punctele de vânzare, Utilizatorul trebuie să primească o confirmare a tranzacției, iar dacă vânzătorul nu o emite, Utilizatorul are dreptul și obligația să solicite un astfel de certificat,

– este obligat să verifice valoarea tranzacției indicată în respectiva confirmare imediat după primirea confirmării tranzacției executate,

– în cazul neexecutării tranzacției sau al autorizării nereușite a tranzacției de plată, Utilizatorul trebuie să primească o confirmare a neexecutării tranzacției sau o confirmare a autorizării nereușite de la Punctul de Vânzare, iar dacă vânzătorul nu o emite, Utilizatorul are dreptul și obligația să solicite un astfel de certificat,

– este obligat să păstreze confirmările privind tranzacțiile autorizate, neautorizate sau neexecutate,

– în cazul plății de bunuri și/sau servicii pe internet, Utilizatorul trebuie să evite plata prin intermediul unor site-uri web neverificate și să se asigure că plata se efectuează exclusiv prin intermediul unui calculator care dispune de protecție adecvată împotriva virușilor informatici sau a altor programe rău intenționate.

O tranzacție de plată inițiată de Utilizator cu ajutorul Cardului este considerată autorizată dacă:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru executarea tranzacției de plată în unul dintre următoarele modalități:

– prin înmânarea sau prezentarea cardului la Punctul de Vânzare în vederea achiziționării de bunuri și/sau servicii și prin introducerea PIN-ului pe terminalul EFTPOS sau prin semnarea jurnalelor de cheltuieli generate de terminalul EFTPOS, în cazul în care terminalul EFTPOS nu acceptă cardurile EMV (cu cip),

– prin înmânarea sau prezentarea Cardului la punctul de plată, în vederea retragerii de numerar, și prin introducerea PIN-ului pe terminalul EFTPOS de la punctul de plată sau prin semnarea confirmării tranzacției de retragere de numerar emise de terminalul EFTPOS de la punctul de plată, în cazul în care terminalul EFTPOS nu acceptă cardurile EMV (cu cip),

– prin introducerea Cardului în bancomat și prin introducerea PIN-ului la bancomat,

– la cumpărarea de bunuri și/sau servicii de pe internet, Utilizatorul se identifică, iar tranzacția de plată este autorizată prin introducerea numărului de Card, a datei de expirare a Cardului, a numărului de control din trei cifre inscripționat pe spatele Cardului și prin confirmarea primită pe dispozitivul mobil, în aplicația mobilă Aircash, care poate genera notificări push,

– prin furnizarea de informații despre Card la punctul de recepție, atunci când este vorba de vânzări din catalog sau prin telefon,

– prin introducerea sau prezentarea Cardului la dispozitivul de autoservire sau prin manipularea Cardului în modul de care dispozitivul de autoservire condiționează autorizarea (în cazul plății cu Cardul contactless, al plății taxei de trecere și în alte cazuri similare, atunci când tranzacția de plată nu este autorizată în una dintre modalitățile prezentate mai sus),

– pentru plățile contactless limitele valorilor tranzacțiilor în care se poate efectua plata fără autorizare, prin semnătură sau PIN, sunt prevăzute de lege. Aceste limite pot varia de la o piață la alta sau de la o țară la alta. Din motive de securitate, uneori este necesar ca tranzacțiile cu Card contactless sub limita obligatorie să fie autorizate prin codul PIN sau prin semnătură care să confirme că Cardul se află în posesia unui Utilizator autorizat care cunoaște doar codul PIN corect sau a cărui semnătură este autentică. Introducerea codului PIN sau solicitarea unei semnături pentru tranzacțiile cu card contactless sub limita impusă poate fi condiționată de parametrii deciși de către Emitent, care sunt stabiliți în funcție de valoarea și numărul tranzacțiilor contactless efectuate anterior, în conformitate cu reglementările legale și cu riscurile.

– Normele legale și normele privind cardurile permit implementarea anumitor tranzacții pe dispozitive POS sau pe internet, fără autentificarea fiabilă a Utilizatorului. În aceste cazuri, Utilizatorul nu va fi obligat să introducă codul PIN sau să confirme tranzacția prin intermediul unei notificări push din aplicația mobilă Aircash.

Consimțământul de a efectua o tranzacție de plată dat în unul dintre modurile menționate la alineatul anterior al acestui punct din Termenele și Condițiile Generale pentru cardurile de plată (TCG CA) nu poate fi revocat, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, există un acord între Utilizator și/sau Emitent și/sau un Punct de Vânzare.

Datele electronice privind tranzacția de plată primite de către Emitent de la Punctul de Vânzare reprezintă un ordin de plată. Momentul primirii ordinului de plată este orice moment în care Emitentul primește datele electronice privind operațiunea de plată de la Punctul de Vânzare. Imediat după primirea ordinului de plată, Emitentul va debita din contul Utilizatorului Cardului contravaloarea tranzacției de plată inițiate prin utilizarea Cardului sau a datelor de pe Card.

Utilizatorul este obligat să păstreze un exemplar original al facturii de utilizator (bonul), adică confirmarea neexecutării tranzacției de plată pe care o primește de la Punctul de Vânzare, pe care este obligat să o prezinte Emitentului în caz de reclamație. Utilizatorul Cardului este obligat să verifice valoarea tranzacției de plată indicată pe bon, imediat după executarea tranzacției de plată. În cazul în care un anumit Punct de Vânzare unde prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății, din cauza vitezei tranzacțiilor sau a cerințelor tehnice prealabile și în limita valorii tranzacțiilor prevăzute în planul de plată cu cardul, a stabilit că bonul nu se emite automat, de exemplu, pentru plățile contactless, plata taxelor de trecere etc., utilizatorul Cardului poate solicita emiterea unei confirmări a tranzacției de plată finalizate de la punctul de acceptare.

Tranzacțiile se efectuează în conformitate cu regulamentele companiilor de carduri și, în funcție de valoarea tranzacției, autorizarea tranzacției se realizează prin aducerea Cardului sau prin introducerea acestuia într-un dispozitiv de plată sau într-un bancomat. Dispozitivul poate solicita autorizarea tranzacției prin introducerea codului PIN.

Tranzacțiile la distanță sunt efectuate cu ajutorul datelor de pe Card, iar Utilizatorul se poate autentifica prin intermediul aplicației mobile Aircash.

Emitentul are dreptul de a restricționa utilizarea Cardurilor la anumite Puncte de vânzare, pe baza evaluării riscurilor, a obligațiilor legislative sau legale și atunci când există motive ce țin de securitate sau dacă alte împrejurări justifică o astfel de decizie. Emitentul își rezervă dreptul de a gestiona funcționalitățile Cardului.

 1. Condiții de plată

Cardul retrage fonduri direct din portofelul Aircash al Utilizatorului, iar tranzacțiile de plată efectuate cu Cardul reduc soldul disponibil din portofelul Aircash al Utilizatorului imediat după executare. În cazul în care în portofelul Aircash al Utilizatorului nu există suficiente fonduri pentru a executa tranzacția de plată, aceasta va fi respinsă.

Plăți recurente: Utilizatorul poate alege să apeleze la plăți periodice dacă Punctul de Vânzare de pe internet oferă o astfel de opțiune. Suma de plată și frecvența plății vor fi stabilite de Punctul de Vânzare.

Emitentul nu este parte la acordul privind plățile periodice dintre Utilizator și Punctul de Vânzare, iar aceste plăți vor fi guvernate de termenii și condițiile Punctului de Vânzare. Emitentul nu poate să anuleze sau să modifice astfel de plăți. Orice cerere de modificare sau de anulare a plăților periodice trebuie adresată direct la Punctul de Vânzare.

Emitentul nu este responsabil pentru asigurarea unor fonduri suficiente în Portofelul Aircash pentru efectuarea plăților periodice și nu este obligat să notifice Utilizatorului probabilitatea creării unui sold negativ în Portofelul Aircash. În cazul în care soldul din portofelul Aircash al Utilizatorului devine negativ, se vor aplica condițiile enumerate în secțiunea 5.

În cazul în care există o suspiciune privind un comportament fraudulos al Utilizatorului sau alte circumstanțe care ar putea crea un sold negativ al contului aferent portofelului Aircash, în cuantum cunoscut sau necunoscut, în cazul în care există riscul incapacității de încasare din partea Emitentului, Utilizatorul, prin acceptarea acestor TCG CA, este de acord, în mod expres și irevocabil, ca Emitentul să aibă dreptul de a păstra fondurile din portofelul Aircash al Utilizatorului blocate pentru încasarea acestor creanțe într-un termen rezonabil, pentru a asigura încasarea acestora. După expirarea acestei perioade, partea rămasă din fonduri poate fi utilizată sau răscumpărată de către Utilizator, în conformitate cu TCG PA.

Emitentul își rezervă dreptul de a refuza orice tranzacție, la discreție. Emitentul nu este răspunzător în cazul în care un Punct de Vânzare refuză să accepte Cardul Utilizatorului sau dacă Emitentul nu aprobă tranzacția sau anulează sau suspendă utilizarea Cardului, în conformitate cu prezentele TCG CA.

 1. Comisioane, costuri și cursuri valutare

Toate comisioanele prezentate mai jos sunt percepute din fondurile disponibile ale Utilizatorului Utilizatorul este obligat să furnizeze fonduri în portofelul Aircash. În cazul în care nu se port percepe anumite comisioane, este posibil ca Cardul să nu fie emis, reînnoit și să nu aibă toate funcționalitățile disponibile. În cazul în care comisionul creează un sold negativ în portofelul Aircash, aceasta se percepe de la prima plată ulterioară către portofelul Aircash.

Comisioanele și costurile sunt percepute în conformitate cu Lista de prețuri publicată pe site-ul https://aircash.eu/en/fees/, care face parte integrantă din prezentele TCG CA.

Emitentul percepe costul de emitere a Cardului, în cuantumul prevăzut în Lista de prețuri valabilă la data depunerii cererii de emitere a Cardului.

Utilizatorul poate solicita în scris emiterea unui Card de Înlocuire pentru un card deteriorat sau în cazul schimbării numelui și/sau prenumelui Utilizatorului, dacă numele a fost inscripționat pe Card. Costul emiterii unui Card de Înlocuire este menționat în Lista de prețuri.

Comisionul lunar pentru utilizarea Cardului este perceput în conformitate cu Lista de prețuri, din fondurile disponibile în portofelul Aircash.

Pentru tranzacțiile de retragere de numerar de la bancomate și de la terminalele EFTPOS, Emitentul percepe un comision de retragere de numerar care se deduce din soldul disponibil în portofelul Aircash și care se percepe integral, în ziua executării sau autorizării tranzacției.

Se port percepe comisioane și pentru alte tipuri de tranzacții, acestea fiind menționate în mod transparent, în Lista de prețuri.

Plata cu Cardul retrage fonduri direct din portofelul Aircash al Utilizatorului. În cazul în care în portofelul Aircash nu există suficiente fonduri pentru a plăti numerarul necesar sau pentru a efectua o tranzacție pentru care se percepe comision, tranzacția nu este posibilă.

Pentru tranzacțiile de retragere de numerar de la bancomat și tranzacțiile pentru plata bunurilor și/sau serviciilor la Punctul de Vânzare din străinătate, băncile străine pot oferi Utilizatorului Cardului un serviciu de conversie valutară dinamică și selectarea valorii debitului tranzacției în moneda din țara sa de origine. Valoarea cursului valutar aplicabil și/sau a comisionului perceput Utilizatorului este stabilită de o bancă străină și se afișează pe ecranul dispozitivului, înainte de tranzacție. Prin urmare, Emitentul nu își asumă responsabilitatea pentru cursul valutar și/sau comisioanele pentru conversiile valutare percepute la utilizarea acestui serviciu.

În cazul în care Utilizatorul acceptă serviciul de conversie valutară dinamică, valoarea cursului valutar aplicabil și/sau a comisionului perceput va fi imprimată pe confirmarea tranzacției finalizate cu succes, de către banca străină. Serviciul de conversie valutară dinamică poate fi mai puțin avantajos pentru titularul Cardului decât alegerea opțiunii de debitare în moneda țării în care este utilizat Cardul.

În cazul în care tranzacția de plată efectuată cu Cardul este în altă monedă decât cea a portofelului Aircash al Utilizatorului, în funcție de moneda tranzacției, respectiva tranzacție este convertită în moneda Cardului, la cursul valutar practicat de Aircash, care corespunde cursului valutar Mastercard disponibil, urmând link-ul https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html, aplicabil în ziua procesării tranzacției. Conversia ulterioară în moneda Cardului se efectuează la cursul valutar practicat de Aircash, care corespunde cursului valutar Mastercard aplicabil în ziua înregistrării în contabilitate a tranzacției, urmând să se recalculeze valoarea debitului din contul portofelului Aircash al Utilizatorului.

Din cauza modificărilor multiple ale cursurilor sistemelor internaționale pe parcursul unei zile, este posibil să existe diferențe de curs valutar în cazul tranzacțiilor efectuate în aceeași zi.

Emitentul va încasa de la Utilizator eventualele creanțe datorate diferențelor de curs valutar, atunci când Cardul este utilizat pentru plata bunurilor și/sau serviciilor în străinătate, sau care rezultă din debitarea unor tranzacții neautorizate, inclusiv creanțele bazate pe comisioane, în una dintre următoarele modalități:

 • portofelul Aircash al Utilizatorului va fi debitat cu valoarea creanței, cu care Utilizatorul este de acord în mod expres și irevocabil, prin acceptarea acestor TCG CA,
 • valoarea creanței se încasează la prima plată ulterioară de fonduri în portofelul Aircash, cu care Utilizatorul, prin acceptarea acestor TCG CA, este de acord în mod explicit și irevocabil.
 1. Măsuri de protecție

Utilizatorul poate bloca temporar Cardul prin intermediul aplicației mobile Aircash, iar ulterior îl poate debloca. De asemenea, utilizatorul poate solicita în scris blocarea permanentă a Cardului, după care utilizarea acestuia nu mai este posibilă.

Utilizatorul este obligat să-l informeze fără întârziere pe Emitent despre dispariția (pierderea sau furtul), utilizarea necorespunzătoare și neprimirea Cardului, dar și despre suspiciunea că o persoană neautorizată a aflat datele cardului, inclusiv PIN-ul. În plus față de notificarea Emitentului, Utilizatorul este obligat să dezactiveze utilizarea Cardului din aplicația mobilă Aircash, până la rezolvarea situației.

Furtul Cardului, pe lângă furtul fizic al Cardului, implică și posibilitatea furtului și a utilizării abuzive a datelor de pe acesta.

Utilizatorul este obligat să raporteze aceste fapte fără întârziere, la numerele de telefon +385 1 457 3537 sau +385 1 457 3538 sau la adresa de [email protected]. La primirea acestei sesizări, Emitentul va bloca Cardul, temporar sau definitiv, și va împiedica utilizarea acestuia în continuare.

Pe baza sesizării dispariției sau a furtului Cardului și a blocării permanente a acestuia, Utilizatorului i se emite un Card de Înlocuire. Costul emiterii este suportat de către Utilizator.

În cazul în care Utilizatorul găsește Cardul după ce a raportat dispariția și după blocarea permanentă a acestuia, el nu are dreptul să îl folosească, ci trebuie să îl distrugă, tăindu-i cipul și banda magnetică.

Costurile generate de Cardul nevalabil sunt suportate integral de către Utilizator.

Emitentul este autorizat să blocheze Cardul și/sau să dezactiveze utilizarea acestuia la cererea Utilizatorului, precum și în următoarele cazuri, fără notificare prealabilă sau la cererea Utilizatorului:

– în cazul în care Utilizatorul acționează contrar acestor TCG CA,

– dacă introduceți în mod repetat PIN-ul greșit la Punctul de Vânzare fizic sau dacă introduceți greșit datele de pe Card, atunci când plătiți online,

– după ce Emitentul a aflat despre decesul Utilizatorului,

– în cazul existenței unor motive legate de securitatea Cardului,

– în cazul existenței unor motive legate de suspiciunea de utilizare neautorizată sau de utilizare a Cardului cu intenția de fraudă sau de utilizare abuzivă.

Pe baza unei evaluări temeinice a tuturor circumstanțelor, Emitentul evaluează dacă este îndeplinită una dintre condițiile de la alineatul precedent pentru blocarea temporară sau permanentă a Cardului.

Emitentul va notifica Utilizatorului în scris, prin intermediul unei adrese de e-mail înregistrate, intenția și motivele blocării Cardului, iar dacă acest lucru nu este posibil, va face acest lucru imediat după blocarea Cardului. Emitentul nu este obligat să-l informeze pe Utilizator cu privire la blocarea și la motivele blocării Cardului în cazul în care transmiterea unei astfel de notificări nu este recomandată din rațiuni de securitate obiective sau dacă este contrară legii. Emitentul nu este obligat să notifice Utilizatorului dezactivarea Cardului nici chiar în cazul în care Utilizatorul introduce în mod repetat PIN-ul greșit sau datele incorecte de pe Card atunci când plătește online – această blocare temporară poate fi limitată în timp, iar Utilizatorul va putea să reutilizeze Cardul în ziua calendaristică următoare.

Imediat după ce motivele blocării temporare a Cardului încetează, la cererea Utilizatorului, Emitentul deblochează Cardul și/sau emite Utilizatorului un Card nou cu elemente de securitate noi, iar în cazul în care Cardul este blocat fără sesizare prealabilă sau la cererea Utilizatorului, Emitentul îl deblochează imediat ce încetează motivele pentru care acesta a fost blocat.

Pentru a proteja interesele de proprietate ale Utilizatorului, Emitentul își rezervă dreptul de a exclude posibilitatea utilizării Cardului în anumite țări și la anumite Puncte de Vânzare din țară și din străinătate sau la un anumit Puncte de Vânzare de pe internet atunci când, în opinia sa profesională, nu se asigură standardele de securitate necesare în domeniul cardurilor și când există un risc sporit de fraudă sau infracțiuni penale în domeniul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului, în cazul în care acestea nu sunt singurele justificări pentru ca Emitentul să facă acest lucru.

Securitatea fondurilor Utilizatorului este importantă, astfel încât blocarea sau refuzul de a efectua o tranzacție cu Cardul se poate efectua și în mod automat, de către sistemul TIC al Emitentului, atunci când sistemul detectează amenințări potențiale și tranzacții suspecte. În cazul în care situația prezentată apare atunci când se încearcă efectuarea unei tranzacții riscante, Utilizatorul poate contacta Asistență pentru clienți, care va lua măsurile de identificare necesare și va oferi asistență la efectuarea tranzacției.

 1. Co-branding

În cazul în care Utilizatorul a solicitat Cardul prin intermediul unei companii cu care Emitentul are o colaborare (partener de co-branding), Cardul va fi emis cu denumirea acelei companii sau cu altă denumire comercială.

Prin acceptarea acestor TCG CA, Utilizatorul este de acord:

– ca partenerul de co-branding să poată solicita acceptarea termenelor și condițiilor sale generale care reglementează utilizarea Cardului, de exemplu, în cazul în care se impun anumite restricții sau se adaugă anumite funcționalități speciale,

– ca partenerul de co-branding să aibă dreptul de a inspecta soldul din portofelul Aircash și tranzacțiile, cu scopul de a activa alte funcționalități și de a exercita drepturile pe care Utilizatorul le are împreună cu partenerul de co-branding,

– ca partenerul de co-branding să poată solicita denunțarea unilaterală a prezentului acord, reglementată în TCG, și închiderea/blocarea Cardului Utilizatorului, Emitentul acționând imediat, la ordinul partenerului de co-branding, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Utilizatorului,

– cu comisioanele aferente Cardului în co-branding, publicate în Lista de prețuri.

– ca, în cazul în care are loc o schimbare legată de cooperarea Emitentului cu partenerul de co-branding, Emitentul să-i informeze numai pe utilizatorii din acel program de co-branding.

 1. Reclamații și obiecții, soluționarea alternativă a litigiilor și angajarea răspunderii

Utilizatorul este obligat să notifice Emitentului, fără întârziere și în termen de cel mult 13 (treisprezece) luni de la data debitării Cardului, tranzacția neautorizată sau tranzacția neexecutată sau executată în mod necorespunzător. În caz contrar, pierde dreptul la despăgubiri și la alte drepturi care îi aparțin în legătură cu acestea, în conformitate cu reglementările relevante și cu acești TCG CA.

În cazul unei tranzacții de plată neautorizate care rezultă din utilizarea unui Card pierdut sau furat sau din orice altă utilizare necorespunzătoare a Cardului, Utilizatorul va suporta costurile și daunele cauzate de o astfel de utilizare a Cardului până la dezactivarea acestuia în aplicația mobilă Aircash și până la notificarea Emitentului. Răspunderea Utilizatorului se încadrează în limitele prevăzute de lege în țara de reședință a Utilizatorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege, conform cărora Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru astfel de tranzacții.

Reclamația cu privire la costul plătit cu Cardul nu îl exonerează pe Utilizator de obligația de a plăti costul respectiv.

În cazul unei reclamații a Utilizatorului ca urmare a unei tranzacții de plată incorect executate sau neautorizate, Emitentul va returna imediat Utilizatorului contravaloarea tranzacției de plată, până la sfârșitul primei zile lucrătoare de la primirea reclamației, cel târziu, cu excepția cazului în care Emitentul suspectează o fraudă din partea utilizatorului Cardului. În acest caz, Emitentul va efectua o investigație pentru a stabili temeinicia reclamației și, în cazul în care reclamația este justificată, va acționa în conformitate cu cererea Utilizatorului și cu dispozițiile legale: fie va restitui contravaloarea tranzacției, fie, în cazul în care reclamația este nejustificată, va motiva refuzul de rambursare a sumei.

Utilizatorul este de acord că Emitentul este autorizat să supună expertizei confirmarea privind tranzacția autorizată executată, respectiv tranzacția neexecutată sau neautorizată, în vederea verificării temeiniciei obiecției/reclamației.

În cazul altor reclamații, Emitentul va investiga temeinicia reclamației și, în cazul în care aceasta este întemeiată, va acționa în conformitate cu cererea Utilizatorului și cu dispozițiile legale: fie va executa tranzacția solicitată, fie va rambursa contravaloarea tranzacției efectuate în mod incorect.

În orice caz în care s-ar stabili angajarea răspunderii Emitentului pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare și/sau executarea cu întârziere a unei tranzacții de plată și/sau executarea unei tranzacții de plată neautorizate, Utilizatorului i se va restitui fără întârziere contravaloarea tranzacției de plată neexecutate, executate necorespunzător, cu întârziere sau neautorizate, împreună cu toate comisioanele percepute la care Utilizatorul are dreptul.

În cazul în care Emitentul rambursează contravaloarea tranzacției executate în mod necorespunzător, iar cu ocazia soluționării reclamației se stabilește responsabilitatea Utilizatorului pentru tranzacția care a făcut obiectul reclamației, Utilizatorul este de acord ca Emitentul să-i debiteze ulterior Cardul cu contravaloarea tranzacției. Consimțământul Utilizatorului este valabil din momentul în care a fost dat și până la soluționarea definitivă a reclamației scrise, adică până în ziua debitării ulterioare a Cardului său.

Utilizatorul este de acord în mod irevocabil ca, în acest caz, Emitentul să perceapă de pe Card toate costurile suportate în procedura de dovedire a răspunderii Utilizatorului.

Toate reclamațiile privind calitatea bunurilor și/sau a serviciilor plătite cu Cardul vor fi soluționate de către Utilizator exclusiv cu Punctul de Vânzare.

Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate pentru neacceptarea Cardului de către Punctul de Vânzare.

Emitentul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a utiliza Cardul pentru tranzacția neexecutată sau executată în mod corespunzător sau executată cu întârziere, în cazul în care:

– există perturbări obiective care nu pot fi controlate de Emitent, a căror apariție nu poate fi influențată sau împiedicată de Emitent, inclusiv, dar fără a se limita la război, revolte, acte teroriste, greve, întreruperea telecomunicațiilor și întreruperea alimentării cu energie electrică,

– există obligații în sarcina Emitentului care decurg din alte reglementări,

– Fraudarea Utilizatorului.

 1. Modificarea datelor cu caracter personal

Utilizatorul este obligat ca, prin intermediul aplicației mobile Aircash, să mențină în mod regulat acuratețea și corectitudinea datelor sale cu caracter personal, inclusiv modificările adresei, a numelui și/sau prenumelui și toate celelalte date care pot afecta dreptul de utilizare a Cardului, fără întârziere și nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data modificării și, totodată, să prezinte Emitentului documentația corespunzătoare care dovedește modificarea.

În cazul în care Utilizatorul nu respectă obligația de la alineatul precedent, Emitentul poate refuza Utilizatorului dreptul de a utiliza Cardul, poate să revoce Cardul și poate percepe costuri pentru revocarea acestuia.

Emitentul nu este răspunzător pentru daunele suferite de Utilizator ca urmare a notificării intempestive sau necorespunzătoare a modificărilor datelor cu caracter personal.

 1. Modificări ale condițiilor generale, ale comisioanelor și ale cursului de schimb valutar

Emitentul notifică Utilizatorului modificările și amendamentele la acești TCG CA cu cel puțin 2 (două) luni înainte de data aplicării acestora, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la deschiderea portofelului Aircash.

În cazul în care Utilizatorul nu transmite Emitentului o notificare scrisă de neacceptare până la data propusă pentru aplicarea modificărilor, se consideră că Utilizatorul a fost de acord cu modificările propuse.

Utilizatorul care nu acceptă modificările propuse la aceste TCG CA poate rezilia acordul până la data propusă pentru intrarea în vigoare a acestora. În consecință, Emitentul va bloca Cardul în ziua notificării încetării obligațiilor contractuale reglementate de acești TCG CA sau cel târziu la data intrării în vigoare a noilor TCG CA. Emitentul nu-l va informa expres pe Utilizator cu privire la blocarea implementată.

Modificările de la nivelul cursului valutar aplicat care rezultă din modificarea cursului valutar de referință, precum și modificările de curs valutar sau cele ale comisioanelor care sunt mai favorabile Utilizatorului pot fi efectuate Utilizatorului.

 1. Încetarea Acordului

Acordul de utilizare a Cardului încetează:

– la data rezilierii Acordului, adică la data renunțării Utilizatorului la dreptul de a utiliza Cardul,

– la data rezilierii Acordului, adică la data revocării Cardului de către Emitent,

– la data decesului Utilizatorului.

Utilizatorul poate rezilia Acordul în scris, în orice moment, cu un preaviz de o lună.

Emitentul poate rezilia Acordul în scris, la adresa de e-mail a Utilizatorului, cu un preaviz de 2 (două) luni.

Termenul de preaviz începe de la data trimiterii notificării de reziliere scrise a Emitentului către Utilizator, adică din ziua primirii notificării de reziliere Utilizatorului de către Emitent.

Emitentul este autorizat să rezilieze Acordul și fără expirarea termenului de preaviz și să împiedice utilizarea ulterioară a Cardului de către Utilizator:

– în cazul în care Utilizatorul acționează contrar prevederilor din Acord, din acești TCG CA sau din reglementările imperative aplicabile raportului juridic dintre Emitent și Utilizator, inclusiv celor din reglementărilor referitoare la prestarea serviciilor de plată și la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;

– în caz de utilizare abuzivă a Cardului;

– în caz de neplată a comisioanelor și a costurilor generate de utilizarea Cardului;

– în cazul în care Utilizatorul a furnizat informații false la încheierea Acordului.

Utilizatorul nu are dreptul la rambursarea comisioanelor plătite în cazul expirării valabilității Acordului și/sau a Cardului.

La data încetării valabilității Acordului și/sau a Cardului, obligațiile Utilizatorului care decurg din utilizarea Cardului nu încetează.

Cardul este un accesoriu al portofelului Aircash și este integral conectat la acesta, astfel încât se aplică următoarele:

– Acordul poate fi reziliat pentru o parte a activității legate de Card, care este reglementată de acești TCG CA. Acest lucru înseamnă că Utilizatorul poate rămâne Utilizator al Portofelului Aircash, care este reglementat de TCG PA.

– Acordul poate fi reziliat în totalitate, pentru întreaga activitate reglementată prin intermediul TCG PA și al prezentelor TCG CA.

Acordul nu poate fi reziliat în așa fel încât Utilizatorul să rezilieze TCG PA și să păstreze Cardul și o parte din activitatea reglementată de acești TCG CA.

În cazul în care Acordul este anulat, iar Emitentul are informații conform cărora Cardul va fi ulterior debitat pentru o sumă previzibilă sau nu, Emitentul își rezervă dreptul de a ține blocate fondurile din portofelul Aircash, în scopul încasării acestor creanțe într-un termen rezonabil de încasare. După această perioadă, Utilizatorul poate recupera fondurile rămase, în conformitate cu TCG PA.

 1. Dispoziții speciale

Deținătorii de carduri nu au niciun drept să distribuie, să transfere sau să pună acest Card la dispoziția unor persoane care locuiesc în India.

 1. Dispoziții finale

Acești TCG CA au fost publicate la 1 octombrie 2021, dată de la care se aplică tuturor raporturilor juridice contractuale încheiate începând cu această dată. Acești TCG CA se aplică raporturilor juridice contractuale existente începând cu 1 decembrie 2021.

La încheierea Acordului dintre Emitent și Utilizator se va utiliza limba croată. Pentru comunicări se va folosi limba croată sau limba engleză.

Acest Acord este reglementat de legea din Croația și toate litigiile care decurg din acesta sau în legătură cu acesta sunt de competența teritorială a Tribunalului din Zagreb.

Soluționarea litigiilor:

Dispozițiile privind soluționarea litigiilor din TCG PA se aplică în mod corespunzător acestor TCG CA.