Skip to main content

Naknade

Računaj s nama

Želimo da se osjećaš sigurno i opušteno, stoga nam je bitno da su naknade iskazane transparentno.

Naknade povezane s korištenjem Aircash novčanika

Uplata

Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 10, a najviše 5000 kuna – ako si verificirani korisnik
U slučaju uplate bankovnim transferom, primljeni iznos koji se odobrava na Aircash novčanik može biti umanjen za bankovne naknade i troškove na koje Aircash ne može utjecati.
0%

Slanje

Ako šalješ 100 kn, stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 101 kn (100 kn se pošalje u Aircash primatelja, a 1 kn je naknada za slanje)
1%

Isplata IBAN

Isplati gotovinu sa Aircasha na svoj bankovni račun
Redovna naknada iznosi 2%. Promotivni period traje do 31.08.2022.
1%

Isplata PBZ bankomat

Isplati gotovinu sa Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi
2%

Isplata na prodajnim mjestima

Naknada za podizanje novca na svim Ina, Tifon, Tisak i iNovine prodajnim mjestima
4%

Scan&Pay - Plaćanje računa

Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda naknada je fiksna
Redovna naknada iznosi 3,50 kn. Promotivni period traje do 31.08.2022.
0,00 kn

Plaćanje usluga

Naknada za slanje novca na online račune naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne
0%

Naknade povezane s korištenjem Mastercard kartice

Aircash kartica

Plaćanje

Naknada za plaćanje Aircash karticom
0%

Uplata

Naknada za nadoplatu kartice/Aircash novčanika
0%

Održavanje

Naknada za održavanje kartice
0,00 kn

Nova kartica

Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u Hrvatskoj30,00 kn
Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u drugim zemljama5,00 €

Korištenje

Plaćanje

Naknada za plaćanje u EU i svijetu (prodajna mjesta ili internet)
0%

Plaćanje u drugoj valuti

Naknada za plaćanje u drugoj valuti (prodajna mjesta ili internet)
Konverzija po tečaju Mastercarda

Isplata

Isplata na bankomatu u RH/EU

Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU za Aircash karticu kupljenu u Hrvatskoj10,00 kn + 2%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU za Aircash karticu kupljenu u drugim zemljama1,50 € + 2%

Isplata na bankomatu izvan EU

Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u Hrvatskoj15,00 kn + 3%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u drugim zemljama2,00 € + 3%

Sportcard

Nova SportCard Mastercard kartica

Izdavanje Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 kn

Zamjenska SportCard Mastercard kartica

Izdavanje zamjenske Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 kn
Uplata
0%
Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 10, a najviše 5000 kuna – ako si verificirani korisnik
Slanje
1%
Ako šalješ 100 kn, stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 101 kn (100 kn se pošalje u Aircash primatelja, a 1 kn je naknada za slanje)
Isplata
PBZ
* Isplati gotovinu sa Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi uz 2% naknade
Isplata
IBAN
* Isplati gotovinu sa Aircasha na svoj bankovni račun uz 2% naknade
Do 28.02.2022. naknada iznosi samo 1%!
Računi
0,00kn
Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda iz Aircasha, naknada je fiksna
Isplata
PM
* Isplati gotovinu sa Aircasha u svim Ina, Tifon i Tisak prodajnim mjestima (PM), u sekundi uz 4% naknade
Promjena
2%
nositelja elektroničkog novca izdanog od strane istog izdavatelja
Promjena
2%
nositelja elektroničkog novca izdanog od strane drugog izdavatelja
Usluge
0%
Naknada za slanje novca na online račune naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne

Naknade povezane s korištenjem Mastercard kartice

[table “9” not found /]