Skip to main content

Naknade

Računaj s nama

Kad je novac u pitanju, voliš se osjećati sigurno – zato naše naknade ne vrebaju iz mraka. Kod nas je račun čist, Aircash pun, a ljubav duga.
Uplata
0%
Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 10, a najviše 5000 kuna – ako si verificirani korisnik
Slanje
1%
Ako šalješ 100 kn, stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 101 kn (100 kn se pošalje u Aircash primatelja, a 1 kn je naknada za slanje)
Isplata
PBZ
* Isplati gotovinu sa Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi uz 2% naknade
Isplata
IBAN
* Isplati gotovinu sa Aircasha na svoj bankovni račun uz 2% naknade
Do 30.11.2021. naknada iznosi samo 1%!
Računi
0,00kn
Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda iz Aircasha, naknada je fiksna
Isplata
PM
* Isplati gotovinu sa Aircasha u svim Ina, Tifon i Tisak prodajnim mjestima (PM), u sekundi uz 4% naknade
A-bon
2%
Promjena nositelja elektroničkog novca izdanog od strane istog izdavatelja A-bon
Ostali
2%
Promjena nositelja elektroničkog novca izdanog od strane drugog izdavatelja
Usluge
0%
Naknada za slanje novca na online račune naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne

Naknade povezane za korištenje Mastercard kartice

Aircash kartica
Naknada za plaćanje Aircash karticom0 kn
Naknada za nadoplatu kartice/Aircash novčanika0 kn
Naknada za održavanje kartice0 kn
Nova Aircash Mastercard kartica30 kn
Korištenje
Naknada za plaćanje u EU i svijetu (prodajna mjesta ili internet)0 kn
Naknada za plaćanje u drugoj valuti (prodajna mjesta ili internet)Konverzija po tečaju Mastercarda
Isplata
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU10 kn + 2%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU15 kn + 3%
Naknada za podizanje novca na svim Ina, Tifon i Tisak prodajnim mjestima4%
Sportcard
Izdavanje Mastercard kartice iz programa SportCard0 kn
Izdavanje zamjenske Mastercard kartice iz programa SportCard0 kn