Skip to main content

Naknade

Računaj s nama

Želimo da se osjećaš sigurno i opušteno, stoga nam je bitno da su naknade iskazane transparentno.

Naknade povezane s korištenjem Aircash novčanika

Uplata

Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 10 kuna (1,33 €), a najviše 5000 kuna (663,61 €) – ako si verificirani korisnik
U slučaju uplate bankovnim transferom, primljeni iznos koji se odobrava na Aircash novčanik može biti umanjen za bankovne naknade i troškove na koje Aircash ne može utjecati.
0%

Slanje

Ako šalješ 75 kn (9,95 €), stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 75,75 kn (10,05 €). 75 kn (9,95 €) se pošalje u Aircash primatelja, a 0,75 kn (0,10 €) je naknada za slanje.
1%

Isplata IBAN

Isplati gotovinu sa Aircasha na svoj bankovni račun
Redovna naknada iznosi 2%. Promotivni period traje do 31.12.2022.
1%

Isplata PBZ bankomat

Isplati gotovinu sa Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi
2%

Isplata na prodajnim mjestima

Naknada za podizanje novca na svim Ina, Tifon, Tisak i iNovine prodajnim mjestima
4%

Scan&Pay - Plaćanje računa

Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda naknada je fiksna
Redovna naknada iznosi 3,50 kn (0,46 €). Promotivni period traje do 31.12.2022.
0,00 kn

Plaćanje usluga

Naknada za slanje novca na online račune naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne
0%

Naknade povezane s korištenjem Mastercard kartice

Aircash kartica

Plaćanje

Naknada za plaćanje Aircash karticom
0%

Uplata

Naknada za nadoplatu kartice/Aircash novčanika
0%

Održavanje

Naknada za održavanje kartice
0,00 kn

Nova kartica

Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u Hrvatskoj30,00 kn
3,98 €
Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u drugim zemljama5,00 €

Korištenje

Plaćanje

Naknada za plaćanje u EU i svijetu (prodajna mjesta ili internet)
0%

Plaćanje u drugoj valuti

Naknada za plaćanje u drugoj valuti (prodajna mjesta ili internet)
Konverzija po tečaju Mastercarda

Isplata

Isplata na bankomatu u RH/EU

Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU za Aircash karticu kupljenu u Hrvatskoj11,50 kn + 2%
1,53 € + 2%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU za Aircash karticu kupljenu u drugim zemljama1,50 € + 2%

Isplata na bankomatu izvan EU

Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u Hrvatskoj15,00 kn + 3%
1,99 € + 3%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u drugim zemljama2,00 € + 3%

Sportcard

Nova SportCard Mastercard kartica

Izdavanje Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 kn

Zamjenska SportCard Mastercard kartica

Izdavanje zamjenske Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 kn