Naknade

0%
Nadopuna Aircash novčanika je besplatna! Minimalan iznos jedne uplate je 10kn, a maksimalan je 2000kn
1%
Slanjem 100kn iz svog novčanika će smanjiti iznos stanja Novčanika za 101kn (100kn se pošalje u Novčanik primatelja, a 1kn iznosi naknada za slanje).
Naknada za slanje novca na online račune partnera ovisi o tome koji partner obračunava naknadu te kolika je naknada.
4%
Isplatom iz svog Aircash novčanika plaća se naknada u iznosu 4%. Primjerice, na 50kn naknada će iznositi 2kn, to jest stanje Novčanika se isplatom 50kn smanjuje za 52kn.


AKCIJA
Trenutačna isplata s Aircash novčanika na svim PBZ bankomatima BEZ NAKNADE do 1.1.2020 DO DALJNJEGA!

 

Preuzmi Aircash!

Back to top