Skip to main content

Naknade

Računaj s nama

Kad je novac u pitanju, voliš se osjećati sigurno – zato naše naknade ne vrebaju iz mraka. Kod nas je račun čist, Aircash pun, a ljubav duga.
Uplata
0%
Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 10, a najviše 5000 kuna – ako si verificirani korisnik
Slanje
1%
Ako šalješ 100 kn, stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 101 kn (100 kn se pošalje u Aircash primatelja, a 1 kn je naknada za slanje)
Isplata
ATM
* Isplati gotovinu sa Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi uz 2% naknade
Isplata
IBAN
* Isplati gotovinu sa Aircasha na svoj bankovni račun uz 2% naknade
Do 31.08.2021. naknada iznosi samo 1%!
Računi
0,00kn
Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda iz Aircasha, naknada je fiksna
Isplata
PM
* Isplati gotovinu sa Aircasha u svim Ina, Tifon i Tisak prodajnim mjestima (PM), u sekundi uz 4% naknade
A-bon
2%
Promjena nositelja elektroničkog novca izdanog od strane istog izdavatelja A-bon
Ostali
2%
Promjena nositelja elektroničkog novca izdanog od strane drugog izdavatelja
Usluge
0%
Naknada za slanje novca na online račune naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne

Naknade povezane za korištenje Mastercard kartice

Izdavanje Mastercard kartice iz cobranding programa SportCard0 kn
Izdavanje Zamjenske Mastercard kartice iz programa SportCard0 kn
Izdavanje nove Mastercard kartice iz cobranding programa SportCard po isteku važenja0 kn
Mjesečna naknada za upotrebu kartice0 kn
Naknada za podizanje gotovog novca karticom na bankomatu u RH10 kn + 2%
Naknada za podizanje gotovog novca karticom na bankomatu unutar Europske Unije (EU)10 kn + 2%
Naknada za podizanje gotovog novca karticom na bankomatu izvan Europske Unije (EU)15 kn + 3%
Naknada za podizanje gotovog novca karticom na EFT POS uređaju10 kn + 2%
Plaćanje na prodajnim mjestima u inozemstvu u drugoj valuti (EFT POS ili internet), konverzija valute u HRKKonverzija po tečaju Aircasha