Aircash такси - Aircash Mobile Wallet + Mastercard prepaid Skip to main content

Такси

Когато става въпрос за пари, обичате да се чувствате в безопасност – затова нашите такси не ви дебнат в тъмното. Няма скрити такси, няма уловки.{
Такси
Такси за използване на портфейла Aircash
Внасяне
(важи за плащания с карта /превод от банкова сметка/зареждане с пари в брой)
0%
Внасянето на пари във вашия портфейл Aircash е безплатно. Минималната сума за внасяне е 5 EUR, а максималната – 700 EUR, ако сте удостоверен потребител.

Ако зареждате средства в своя портфейл Aircash чрез банков превод, сумата, която е получена и кредитирана във вашия портфейл Aircash, може да бъде намалена от банкови такси и разходи извън контрола на Aircash. В случай на връщане на неидентифицирани банкови плащания без валиден референтен номер, разходите и таксите могат да бъдат приспаднати от сумата при връщане, до 1,00 EUR за преводи в евро и до 3,00 EUR за преводи в други валути.
Изпращане1%
Таксата за изпращане е 1%. Ако изпратите 10 EUR от портфейла си, сумата в портфейла ще бъде намалена с
10,10 EUR. 10 EUR ще бъдат изпратени на получателя, а 0,10 EUR е таксата за изпращане.
Теглене към IBAN1%
Теглете пари от портфейла си Aircash към банковата си сметка.

Обичайната такса е 2%. Промоционалният период продължава до 31.03.2024 г.
Теглене на пари в брой от банкомат на PBZ2%
Изтеглете пари от портфейла си Aircash на всеки
банкомат на PBZ за секунди! Няма нужда от банкова сметка или банкова карта!
Теглене на пари в брой от всеки търговски обект4%
Такса за теглене на пари в брой чрез партньорски търговски обекти на Aircash (Ina, Tifon, Tisak и iNovine и други)
Сканирай и плати – плащане на сметки0,00 EUR
Таксата за плащане на сметки чрез сканиране на баркодове е фиксирана, независимо от платената сума (в Хърватия, Словения и Австрия)
Обичайната такса е 0,46 €. Промоционалният период продължава до 31.03.2024 г.
Marketplace0%
Aircash не събира такси за обработка или зареждане със средства на онлайн сметките на партньорите – някои партньори обаче могат да начислят такса, която не може да бъде контролирана от Aircash.
С изключение на Хърватската лотария, където се прилага такса от 4%
Конвертиране на електронни пари, емитирани от друг емитент0%
Обичайната такса е 3%. Промоционалният период ще продължи до 31.03.2024 г.
Такси за използване на Aircash Mastercard
Можете да закупите своята карта Aircash Mastercard в търговските обекти на партньорите на Aircash или да я поръчате онлайн.

* Цената на дребно на Aircash Mastercard може да варира в зависимост от търговския обект/ препоръчителната
цена на картата в търговския обект е 5,00 EUR
5,00 EUR
Такса за издаване (активиране) на Aircash Mastercard0,00 EUR
Плащане с Aircash Mastercard в търговски обекти (ПОС терминал/интернет – електронна търговия)0%*
Плащане с карта Aircash Mastercard
(в случай на плащане във валута, различна от тази на картата, обменът, извършен от Aircash, се извършва съгласно приложимия валутен курс)
*За плащания на ПОС терминал и в интернет/електронна търговия на търговец, категоризиран в
съответствие с отрасловите стандарти за обработка на трансакции в категорията на хазартните игри (това включва всяка форма на залагания, хазарт и казино търговци), включително лотарийни игри, се прилага такса от 2% от обема на трансакцията.
2%
Поддръжка Aircash Mastercard0,00 EUR
(месечна такса за карта Aircash Mastercard)
Такса за теглене на пари с карта от банкомат – ЕС
Румъния: 7,50 RON + 2%
Хърватия: 1,53 EUR + 2%
Гърция: 0,00 EUR + 0% (без Aircash такса) в промоционалния период до 29.02.2024 г.
Местните банки, собственици на банкомати, могат да налагат такси за използване на банкомати директно на клиентите.


1,50 EUR + 2%
Теглене на пари в брой от банкомат – извън ЕС
For За карти Aircash, издадени в Румъния, таксата е 10,00 RON + 3%, а за издадените в Хърватия – 1,99 € + 3%
2,00 EUR + 3%