Aircash Naknade - Aircash Skip to main content

Računaj s nama

Želimo da se osjećaš sigurno i opušteno, stoga nam je bitno da su naknade iskazane transparentno.
NAKNADE
Aircash novčanik
Uplata
(odnosi se na uplatu platnom karticom / prijenosom s bankovnog računa / gotovinom)
0%
Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 1,00 €, a najviše 700,00 € – ako si verificirani korisnik

U slučaju uplate prijenosom s bankovnog računa, primljeni iznos koji se odobrava na Aircash novčanik može biti umanjen za bankovne naknade i troškove na koje Aircash ne može utjecati. Kod povrata neidentificiranih uplata bez ispravnog poziva na broj, iznos može biti umanjen za iznos troškova i naknada do 1,00 EUR za prijenos u Eurima, i do 3,00 EUR za prijenose u ostalim valutama.
Slanje1%
Ako šalješ 10 €, stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 10,10 €. 10 € se pošalje u Aircash novčanik primatelja, a 0,10 € je naknada za slanje.
Isplata na IBAN1%
Isplati gotovinu s Aircasha na svoj bankovni račun

Redovna naknada iznosi 2%. Promotivni period traje do 30.6.2024.
Isplata PBZ bankomat2%
Isplati gotovinu s Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi
Isplata na prodajnim mjestima4%
Naknada za podizanje novca na svim Ina, Tifon, Tisak i iNovine prodajnim mjestima
Scan&Pay - Plaćanje računa0,00 EUR
Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda naknada je fiksna (u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji)
Redovna naknada iznosi 0,46 €. Promotivni period traje do 30.6.2024.
Plaćanje usluga0%
Naknada za plaćanje usluga naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne!
Ne odnosi se na plaćanje prema partneru Hrvatska Lutrija, gdje naknada iznosi 4%
Aircash Mastercard kartica
Svoju Aircash Mastercard karticu kupi na prodajnim mjestima Aircash partnera ili je naruči online

*Maloprodajna cijena Aircash Mastercard kartice može biti različita ovisno o prodajnom mjestu / preporučena cijena kartice na prodajnom mjestu je 5,00 EUR
Naknada za izdavanje (aktivaciju) Aircash Mastercard kartice 0,00 EUR
Plaćanje Aircash Mastercard karticom na prodajnim mjestima (POS / Internet - Ecom)0%*
(u slučaju plaćanja u valuti različitoj od kartice, konverzija koju vrši Aircash odvija se prema važećem tečaju)
*Za plaćanja na prodajnim mjestima i internetu/ecom za trgovce kategorizirane prema industrijskom standardu procesiranja transakcija u kategoriji igara na sreću (svi trgovci koji pružaju neki oblik igara na sreću, casina ili igara klađenja), uključujući lutrijske igre, naplaćuje se naknada od 2% od iznosa transakcije2%
Održavanje Aircash Mastercard kartice0,00 EUR
Podizanje gotovine na bankomatu - EU
Rumunjska: 7,50 lei + 2%
Hrvatska: 1,53 € + 2%
Grčka: 0,00 EUR + 0% (bez Aircash naknade) u promotivnom razdoblju do 30.6.2024. Lokalne banke u čijem je vlasništvu bankomat mogu klijentima izravno naplatiti upotrebu bankomata.


1,50 EUR + 2%
Podizanje gotovine na bankomatu - izvan EU
Za Aircash kartice izdane u Rumunjskoj naknada iznosi 10,00 lei + 3%, a u Hrvatskoj 1,99 € + 3%
Aircash Supersport Mastercard kartica
Nova SportCrad Mastercard kartica
Izdavanje Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 EUR
Zamjenska SportCard Mastercard kartica
Izdavanje zamjenske Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 EUR