Skip to main content

Naknade

Računaj s nama

Želimo da se osjećaš sigurno i opušteno, stoga nam je bitno da su naknade iskazane transparentno.

Naknade povezane s korištenjem Aircash novčanika

Uplata

Aircash puniš besplatno. Možeš uplatiti najmanje 1,00 € (7,53 kn), a najviše 700,00 € (5.274,15 kn) – ako si verificirani korisnik
U slučaju uplate bankovnim transferom, primljeni iznos koji se odobrava na Aircash novčanik može biti umanjen za bankovne naknade i troškove na koje Aircash ne može utjecati.
0%

Slanje

Ako šalješ 9.95 € (75 kn), stanje na tvom Aircashu smanjit će se za 10,05 €. (75,75kn) 9,95 € (75kn) se pošalje u Aircash primatelja, a 0,10 € (0,75 kn) je naknada za slanje.
1%

Isplata IBAN

Isplati gotovinu s Aircasha na svoj bankovni račun
Redovna naknada iznosi 2%. Promotivni period traje do 01.06.2023.
1%

Isplata PBZ bankomat

Isplati gotovinu s Aircasha na svim PBZ bankomatima, bez bankovnog računa i kartice, u sekundi
2%

Isplata na prodajnim mjestima

Naknada za podizanje novca na svim Ina, Tifon, Tisak i iNovine prodajnim mjestima
4%

Scan&Pay - Plaćanje računa

Kad plaćaš račune skeniranjem barkoda naknada je fiksna
Redovna naknada iznosi 0,46 € (3,50 kn). Promotivni period traje do 30.06.2023.
0,00 € (0,00 kn)

Plaćanje usluga

Naknada za slanje novca na online račune naših partnera ovisi o njima – neki za to obračunavaju naknadu. Aircash ne
Osim za Hrvatsku Lutriju gdje naknada iznosi 4%
0%

Naknade povezane s korištenjem Mastercard kartice

Aircash kartica

Plaćanje

Naknada za plaćanje Aircash karticom
0%

Uplata

Naknada za nadoplatu kartice/Aircash novčanika
0%

Održavanje

Naknada za održavanje kartice
0,00 € (0,00 kn)

Nova kartica

Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u Hrvatskoj3,98 €
30,00kn
Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u Rumunjskoj25,00 lei
Izdavanje nove Aircash Mastercard kartice u drugim zemljama5,00 €

Korištenje

Plaćanje

Naknada za plaćanje u EU i svijetu (prodajna mjesta ili internet)
0%

Plaćanje u drugoj valuti

Naknada za plaćanje u drugoj valuti (prodajna mjesta ili internet)
Konverzija po tečaju Mastercarda

Isplata

Isplata na bankomatu u RH/EU

Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU za Aircash karticu kupljenu u Hrvatskoj1,53 € + 2%
11,50 kn + 2%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u EU za Aircash karticu kupljenu u Rumunjskoj7,50 lei + 2%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu u RH/EU za Aircash karticu kupljenu u drugim zemljama1,50 € + 2%

Isplata na bankomatu izvan EU

Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u Hrvatskoj1,99 € + 3%
15,00 kn + 3%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u Rumunjskoj10,00 lei + 3%
Naknada za podizanje novca karticom na bankomatu izvan EU za Aircash karticu kupljenu u drugim zemljama2,00 € + 3%

Sportcard

Nova SportCard Mastercard kartica

Izdavanje Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 € (0,00 kn)

Zamjenska SportCard Mastercard kartica

Izdavanje zamjenske Mastercard kartice iz programa SportCard
0,00 € (0,00 kn)