Aircash Opłaty - Aircash Mobile Wallet + Mastercard prepaid Skip to main content

Opłaty

W odniesieniu do pieniędzy lubisz czuć się bezpiecznie – dlatego nasze opłaty nie są czają się w mroku. Żadnych ukrytych opłat, żadnych sztuczek.
Opłaty
Opłaty za korzystanie z portfela Aircash
Wpłata
(dotyczy płatności kartą/ przelewu z konta bankowego/ doładowań gotówkowych)
0%
Wpłaty do portfela Aircash są bezpłatne.
Minimalna wpłata to 5 EUR, a maksymalna kwota wpłaty to 700 EUR – w przypadku zweryfikowanego użytkownika.


W przypadku doładowania portfela Aircash przelewem bankowym, kwota otrzymana i zaksięgowana w portfelu Aircash może zostać pomniejszona o opłaty bankowe i koszty, na które Aircash nie ma wpływu.
W przypadku zwrotu niezidentyfikowanych płatności bankowych bez ważnego numeru referencyjnego, koszty i opłaty mogą zostać potrącone z kwoty zwrotu, do 1,00 EUR w przypadku przelewów w euro i do 3,00 EUR w przypadku przelewów w innych walutach.
Wysyłanie1%
Opłata za wysłanie pieniędzy wynosi 1%. Wysyłając 10 EUR ze swojego portfela, z portfela zostanie pobrana kwota 10,10 EUR.
10 EUR zostanie przesłane do odbiorcy, a 0,10 EUR stanowi opłatę za wysłanie.
Wypłata na IBAN1%
Wypłać pieniądze z portfela Aircash na swoje konto bankowe.


Standardowa opłata wynosi 2%. Promocja trwa do 30.6.2024 r.
Wypłata gotówki w bankomacie PBZ2%
Wypłać pieniądze z portfela Aircash w dowolnym bankomacie PBZ
w kilka chwil! Bez konta w banku ani karty bankowej!
Wypłata gotówki w Punkcie sprzedaży4%
Opłata za wypłatę gotówki poprzez Aircash
w partnerskich punktach sprzedaży (Ina, Tifon, Tisak, iNovine i innych)
Scan&Pay - Opłacanie rachunków0,00 EUR
Opłata za zapłatę rachunków za pomocą skanowania kodów kreskowych jest stała, niezależnie od opłacanej kwoty (w Chorwacji, Słowenii, Austrii).
Standardowa opłata wynosi 0,46 EUR. Promocja trwa do 30.6.2024 r.
Marketplace0%
Aircash nie pobiera opłat manipulacyjnych lub opłat za doładowanie w przypadku płatności na rachunki internetowe Partnerów - przy czym niektórzy Partnerzy mogą pobierać opłaty, na co Aircash nie ma wpływu.
Wyjątkiem jest Loteria Chorwacka, gdzie obowiązuje opłata w wysokości 4%
Konwersja pieniędzy elektronicznych
wydanych przez innego emitenta
0%
Standardowa opłata wynosi 3%. Okres promocji
trwa do 30.6.2024.
Opłaty za korzystanie z karty Aircash Mastercard
Kartę Aircash Mastercard można kupić w dowolnym punkcie
sprzedaży partnerów Aircash lub zamówić online.

* Cena detaliczna karty Aircash Mastercard może różnić się
w zależności od punktu sprzedaży/ zalecana cena karty w punkcie sprzedaży wynosi
5,00 EUR
Opłata za wydanie (aktywację) karty Aircash Mastercard0,00 EUR
Płatność kartą Aircash Mastercard w
punktach sprzedaży (POS/ Internet - Ecom)
0%*
Płatność kartą Aircash Mastercard
(w przypadku płatności w walucie innej niż waluta karty, Aircash dokonuje konwersji zgodnie z obowiązującym kursem wymiany)
* Dla płatności w punkcie sprzedaży (POS) i internecie/ ecom na rzecz sprzedawcy zaklasyfikowanego zgodnie ze standardami branży przetwarzania transakcji do kategorii gier losowych
(obejmuje to wszelkie formy zakładów, gier hazardowych i kasyn), w tym gier loteryjnych, obowiązuje opłata w wysokości 2% wolumenu transakcji
2%
Utrzymanie karty Aircash Mastercard0,00 EUR
(opłata miesięczna za kartę Aircash Mastercard)
Opłata za wypłatę gotówki kartą w bankomatach - UE
Rumunia: 7,50 RON + 2%
Chorwacja: 1,53 EUR + 2%
Grecja: 0,00 EUR + 0% (opłata Aircash nie obowiązuje) w okresie promocyjnym
do 30.6.2024. Możliwa jest jednak opłata za korzystanie z bankomatu nakładana bezpośrednio na klientów przez lokalne banki, do których należą bankomaty.


1,50 EUR + 2%
Wypłata gotówki z bankomatu - poza UE
Opłata zakarty Aircash wydane w Rumunii wynosi
10,00 RON + 3%, a wydane w Chorwacji 1,99 EUR + 3%
2,00 EUR + 3%