Aircash Aircash Mastercard card - How to make a complaint Skip to main content

Podanie sťažnosti

Ak chceš podať sťažnosť alebo si na svojej karte Aircash všimneš neoprávnené transakcie, kontaktuj nás a podaj písomnú sťažnosť jedným z týchto spôsobov:
 • Poštou na adresu:
  Aircash d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 271
  10 000 Zagreb, Hrvatska
  c/o Oddelenie pre kartové transakcie
Elektronicky na e-mailovú adresu:
[email protected]
Ak chceš podať sťažnosť a začať reklamačné konanie, tak:
 • Opíš udalosť, ktorá je predmetom tvojej sťažnosti,
 • Predlož potenciálne dôkazy, ktorými svoju sťažnosť podložíš,
 • Predlož vyplnený a podpísaný Formulár sťažnosti pre kartové transakcie}, v ktorom uvedieš konkrétne neoprávnené transakcie.

Ak budeme tvoj nárok potrebovať dovysvetliť, môžeme ťa požiadať o ďalšie údaje. Všetky tvrdenia uvedené v tvojom nároku podrobne overíme a analyzujeme a potom ich čo najrýchlejšie spracujeme v súlade s právnymi predpismi.

Ak sa nás rozhodneš kontaktovať e-mailom, na zaistenie bezpečnej a transparentnej vzájomnej komunikácie nás musíš kontaktovať z e-mailovej adresy, ktorú si nám už poskytol a ktorú máme uloženú v systéme. Vďaka tomu zaistíme bezpečnosť a dôvernosť údajov. Ak čakáš na odpoveď e-mailom, pozri si aj priečinok so spamom, keďže tam mohla naša odpoveď skončiť.

Na anonymné sťažnosti nebudeme reagovať.

Ak výsledok konania v súvislosti s tvojou sťažnosťou nie je pre teba uspokojivý, môžeš podať sťažnosť Chorvátskej národnej banke, ktorá pôsobí ako kompetentný orgán, alebo sa obrátiť na Mediačné centrum Chorvátskej hospodárskej komory v Záhrebe na adrese Roosevelt trg 2. Poskytovateľ platobných služieb (Aircash d.o.o.) sa musí zapojiť do alternatívneho riešenia sporu, ktoré spotrebiteľ inicioval u kompetentného orgánu.