Aircash Aircash Mastercard card - Jak podat stížnost - Aircash Skip to main content

Jak podat stížnost

Pokud potřebuješ podat stížnost nebo sis všiml/a na své kartě Aircash neautorizovaných transakcí, můžeš nás kontaktovat a podat písemnou stížnost jedním z následujících způsobů:
 • Poštou na tuto adresu:
  Aircash d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 271
  10 000 Zagreb, Chorvatsko
  K rukám: oddělení pro karetní transakce
Elektronicky na tuto e-mailovou adresu:
[email protected]

Pokud chceš podat stížnost a zahájit reklamační řízení, musíš:

 • Popsat událost, která je předmětem stížnosti.
 • Předložit případné důkazy na podporu své stížnosti.
 • Předložit vyplněný a podepsaný Formulář stížnosti pro karetní transakce, ve kterém uvedeš podrobnější informace o neoprávněných transakcích.

Kvůli objasnění tvé stížnosti tě můžeme v případě potřeby požádat o další informace. Veškerá tvrzení, která uvedeš ve své stížnosti, důkladně ověříme a zanalyzujeme. Stížnost pak vyřídíme v co nejkratší době v souladu s platnými právními předpisy.

Abychom zajistili bezpečnou a transparentní vzájemnou komunikaci, je nutné, abys nám v případě, že nás budeš kontaktovat e-mailem, odeslal/a zprávu z e-mailové adresy, kterou jsi nám dříve uvedl/a a kterou máme uloženou v našem systému. Jenom tak můžeme zajistit bezpečnost a důvěrnost údajů. Pokud očekáváš odpověď e-mailem, zkontroluj prosím i složku nevyžádané pošty, protože naše odpověď mohla skončit tam.

K anonymním stížnostem nepřihlížíme.

Pokud nejsi spokojen/a s výsledkem řízení ve věci podané stížnosti, můžeš podat stížnost u Chorvatské národní banky, která je příslušným orgánem, nebo se obrátit na Mediační centrum Chorvatské hospodářské komory v Záhřebu, Roosevelt trg 2. Poskytovatel platebních služeb (Aircash d.o.o.) má povinnost účastnit se alternativního řešení sporů, které spotřebitel zahájil u příslušného orgánu.