Aircash Aircash Mastercard kartica - Informacije o načinu podnošenja reklamacije Skip to main content

Informacije o načinu podnošenja reklamacije

U slučaju da imate prigovor ili ste zabilježili neovlaštene transakcije po svom Aircash novčaniku i/ili Aircash kartici, možete nam se obratiti i podnijeti pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:
Elektroničkim putem, na adresu elektroničke pošte:
[email protected]
  • Poštom, na adresu:
    Aircash d.o.o.
    Ulica grada Vukovara 271
    10 000 Zagreb, Hrvatska
Za podnošenje prigovora i pokretanje reklamacijskog postupka potrebno je:

S ciljem razjašnjenja prigovora, možemo od Vas zatražiti i daljnje podatke po potrebi. Svi navodi iz Vašeg prigovora se detaljno provjeravaju i analiziraju te se rješavaju u najkraćem mogućem roku, a u skladu sa zakonskim propisima.

U svrhu sigurne i transparentne međusobne komunikacije, prilikom obraćanja elektroničkom poštom potrebno je javiti se s e-mail adrese koju ste prethodno ustupili te koja je pohranjena u našem sustavu. Na ovaj način osigurava se sigurnost i tajnost podataka. Ako odgovor očekujete elektroničkim putem, molimo Vas da provjerite neželjenu poštu jer postoji mogućnost da odgovor završi kao neželjena pošta.

Anonimni prigovori se neće razmatrati.

U slučaju da niste zadovoljni ishodom postupka podnesenog prigovora, možete podnijeti prigovor/pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci kao nadležnom tijelu ili se obratiti Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2. Pružatelj platnih usluga (Aircash d.o.o.) dužan je sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora koji je potrošač pokrenuo pred navedenim tijelom.