Aircash Aircash Mastercard kartica - Informacije o načinu podnošenja reklamacije Skip to main content

Bezpečné používanie aplikácie Aircash

Tvoja bezpečnosť je pre nás prioritou. Spoločnosť Aircash neustále investuje do zlepšovania bezpečnosti systému a zaisťovania súladu s bezpečnostnými normami a regulačnými odporúčaniami.

Zisti, ako môžeš aplikáciu Aircash používať bezpečne a správne a ako môžeš ochrániť seba aj svoje údaje na internete.

Chráň si prístupové údaje do aplikácie Aircash
Svoj PIN kód nikomu neposkytuj, neukladaj si ho do mobilného zariadenia, nezapisuj si ho ani ho neuchovávaj spolu s mobilným zariadením. Keď zadávaš PIN kód, skry ho, aby naň nikto nevidel. Pri výbere PIN kódu nepoužívaj taký PIN kód, ktorý sa dá ľahko uhádnuť (napríklad meno, dátum narodenia alebo neprerušovaný rad rovnakých alebo po sebe idúcich čísel).

Nikomu neposkytuj prístup k aplikácii Aircash ani k informáciám potrebným na prístup
Nikomu neumožni, aby používal tvoju aplikáciu Aircash, a aplikáciu Aircash neinštaluj do cudzích zariadení.

Dávaj si pozor na textové správy a e-maily

Nereaguj na textové, multimediálne a e-mailové správy od neznámych a nedôveryhodných odosielateľov ani neklikaj na odkazy a nesťahuj súbory, ktoré obsahujú. Neotváraj a nereaguj na podvodné elektronické správy, ktoré ťa žiadajú o prihlásenie do aplikácie Aircash alebo zmenu PIN kódu, a v žiadnom prípade nikomu neposielaj prístupové SMS kódy do aplikácie Aircash.

Neotváraj nevyžiadané elektronické správy (e-maily), ktorých odosielateľa nepoznáš alebo ktoré sú označené ako „spam“, a dávaj si pozor na e-maily s odkazmi alebo prílohami.
Každý e-mail od spoločnosti Aircash pochádza výlučne z oficiálnej e-mailovej adresy končiacej na @aircash.eu

Overovací kód

Zabráň krádeži totožnosti

Totožnosť sa dá ukradnúť prostredníctvom e-mailu (phishing), telefonátu (vishing) alebo mobilných textových správ (smishing). Podvodníci sa ťa pokúsia presvedčiť, aby si im poskytol osobné, finančné alebo bezpečnostné informácie. Preto vo svojom mobilnom zariadení neotváraj nebezpečné webové stránky a na podozrivých webových stránkach neuvádzaj osobné údaje ani e-mailové adresy.

Viac sa dočítaš tu.

Zmena mobilného zariadenia

Ak už svoje mobilné zariadenie nepoužívaš, resetuj ho na výrobné nastavenia a vymaž tak z neho údaje. Do nového zariadenia si stiahni aplikáciu Aircash z autorizovaného obchodu.

DÁVAJ SI OBZVLÁŠŤ POZOR A NIKDY:

  • nikomu neposielaj PIN kód na prístup do aplikácie Aircash,
  • si nezapisuj PIN kód do mobilného zariadenia ani inak,
  • neotváraj nebezpečné webové stránky v mobilnom zariadení,
  • neuvádzaj osobné údaje a e-mailové adresy na nedôveryhodných webových stránkach,
  • nesťahuj mobilné aplikácie z neznámych a neoverených zdrojov.

INFORMUJ NÁS…

  • ak svoj mobilný telefón stratíš alebo ti ho niekto ukradne,
  • ak si na svojom účte Aircash všimneš podozrivé transakcie,
  • ak dostaneš textovú, multimediálnu alebo e-mailovú správu s podozrivým obsahom,
  • ak si myslíš, že do tvojej aplikácie Aircash získal prístup niekto iný.