Aircash Bezpečné používání aplikace Aircash - Aircash Skip to main content

Bezpečné používání aplikace Aircash

Tvoje bezpečnost je pro nás tou nejvyšší prioritou. Společnost Aircash neustále a pravidelně investuje do zlepšování bezpečnosti systému a zajišťování souladu s bezpečnostními standardy a regulačními doporučeními.

Zjisti, jak aplikaci Aircash používat bezpečně a správně a jak chránit sebe i své údaje na internetu.

Chraň své přístupové údaje k aplikaci Aircash
Neříkej nikomu svůj PIN, neukládej si ho do mobilního zařízení, nezapisuj si ho ani ho neuchovávej v mobilním zařízení. Při zadávání svůj PIN skrývej, aby ho ostatní neviděli. Když si vybíráš PIN, nepoužívej takový, který je snadné uhádnout (například jméno, datum narození nebo řada stejných či posloupných čísel).

Neposkytuj ostatním lidem přístup k aplikaci Aircash ani informace potřebné k přístupu
Nedovol, aby tvou aplikaci Aircash používali jiní a neinstaluj aplikaci Aircash do cizích zařízení.

Zvlášť pozor si dávej na textové zprávy a e-maily

Nereaguj na textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily od neznámých a nedůvěryhodných zdrojů. Neklikej na odkazy a nestahuj z nich žádné soubory. Neotevírej podvodné elektronické zprávy, které tě vyzývají k přihlášení do aplikace Aircash nebo změně PIN, ani na jejich základě neprováděj žádné akce. A v žádném případě neposílej přístupové SMS kódy do aplikace Aircash dalším osobám.
Neotvírej nevyžádané elektronické zprávy (e-maily), u kterých nevíš jistě, kdo je odesílatel, nebo pokud byly označené jako nevyžádaná pošta. Zvlášť pozor si dávej na e-maily obsahující odkazy nebo přílohy.
Každý e-mail od společnosti Aircash ti přijde z oficiální e-mailové adresy, která končí @aircash.eu

Ověřovací kód

Braň se krádeži identity

Ke krádeži identity může dojít přes e-mail (phishing), telefonní hovor (vishing) nebo mobilní textové zprávy (smishing). Podvodníci se tě budou pokoušet přimět, ať jim sdělíš své osobní, finanční nebo bezpečnostní informace. Proto na mobilním zařízení neotvírej nebezpečné webové stránky ani nezadávej své osobní údaje a e-mailové adresy na podezřelých stránkách.

Víc si o tom můžeš přečíst tady.

Výměna mobilního zařízení

Pokud už své mobilní zařízení nepoužíváš, doporučujeme na něm obnovit tovární nastavení, a tím z něj smazat všechna data. Aplikaci Aircash si do nového zařízení stáhni z autorizovaného obchodu.

ZVLÁŠŤ POZOR SI DÁVEJ NA TOTO A NIKDY:

  • neposílej PIN pro přístup do aplikace Aircash ostatním lidem.
  • si nezapisuj PIN do svého mobilního zařízení ani jinde.
  • ve svém mobilním zařízení neotevírej nebezpečné webové stránky.
  • nezadávej své osobní údaje a e-mailové adresy na nedůvěryhodných webových stránkách.
  • nestahuj mobilní aplikace z neznámých a neověřených zdrojů.

DEJ NÁM PROSÍM VĚDĚT…

  • pokud ztratíš své mobilní zařízení nebo ti ho ukradnou.
  • pokud si všimneš jakékoli podezřelé transakce na svém účtu Aircash.
  • pokud dostaneš textovou nebo multimediální zprávu a e-mail s podezřelým obsahem.
  • pokud se domníváš, že k tvé aplikaci Aircash mohly přistupovat jiné osoby.