Aircash Menjalni tečaji valut - Aircash Skip to main content

Menjalni tečaji valut

* percentage mark-ups over the latest available euro foreign exchange reference rates issued by the European Central Bank
* In case of exchange of non-EUR currencies (e.g. RON to HUF), exchange is made RON-EUR / EUR-HUF

Menjalni tečaji valut Aircash Mastercard


* Uporabni menjalni tečaj tukaj pomeni menjalni tečaj Mastercard, ki se enako uporablja za nakup in prodajo.
** Odstotne pribitke nad zadnjimi razpoložljivimi referenčnimi tečaji za tuje valute v evrih, ki jih izdaja Evropska centralna banka.
V primeru menjave valut, ki niso v EUR (npr. RON za HUF), se menjava izvede RON-EUR / EUR-HUF.