Aircash Валутни курсове на Aircash - Aircash Skip to main content

Валутни курсове на Aircash

Валутни курсове на еврото

* процентни надценки спрямо последните налични референтни обменни курсове на еврото, публикувани от Европейската централна банка
* В случай на обмен на валути, различни от EUR (напр. RON към HUF), обменът се извършва RON-EUR/EUR-HUF