Aircash Aircash Mastercard card - How to make a complaint Skip to main content

Как да подадете жалба

Ако желаете да подадете жалба или сте забелязали неоторизирани трансакции по вашата карта Aircash, можете да се свържете с нас и да подадете писмена жалба по един от следните начини:
 • По пощата на следния адрес:
  Aircash d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 271
  10 000 Zagreb, Хърватия
  до: Отдел за картови трансакции
По електронен път на следния имейл адрес:
[email protected]
За да подадете жалба и да задействате процедурата по предявяване на иск, трябва:
 • Да опишете събитието, което е предмет на жалбата;
 • Да представите потенциални доказателства в подкрепа на жалбата;
 • Да изпратите попълнен и подписан Формуляр за жалба за картови трансакции в който посочвате неоторизираните трансакции.

За целите на изясняване на жалбата може да поискаме от вас допълнителни данни, ако е необходимо. Всички изявления, направени във вашия иск, се проверяват и анализират подробно и се обработват във възможно най-кратък срок, в съответствие със законодателството.

За да гарантираме сигурна и прозрачна взаимна комуникация, когато се свързвате с нас по електронна поща, трябва да се свържете чрез имейл адреса, който сте ни предоставили предварително и който се съхранява в нашата система. По този начин се гарантира сигурността и поверителността на данните. Ако очаквате отговор по имейл, проверете папката си за спам, тъй като е възможно отговорът да е попаднал в нея.

Анонимни жалби няма да бъдат разглеждани.

В случай че не сте удовлетворени от резултата от процедурата, свързана с подадената жалба, можете да подадете жалба до Хърватската национална банка}, която е компетентният орган, или да се свържете с Центъра за разрешаване на спорове на Хърватската търговска камара в Загреб (адрес: Rooseveltov trg 2). Доставчикът на платежни услуги (Aircash d.o.o.) е длъжен да участва в алтернативното уреждане на спорове, което потребителят е инициирал пред компетентния орган.