O nama

Aircash je licencirana Institucija za elektronički novac s odobrenjem izdanim od Hrvatske narodne banke i validnim na području Europske Unije. Aircash je ujedno informatička financijska platforma koja omogućuje brz i siguran prijenos novca između korisnika, fizičkih i pravnih osoba, uz čvrsto zadovoljavanje svih relevantnih platno-prometnih regulativa i posebice procedura za sprječavanje pranja novaca i financiranja terorizma.

Back to top