Aircash je licencirana Institucija za platni promet s odobrenjem izdanim od Hrvatske narodne banke i validnim na području Europske Unije. Aircash je ujedno informatička financijska platforma koja omogućuje brz i siguran prijenos novaca između korisnika, fizičkih i pravnih osoba, uz čvrsto zadovoljavanje svih relevantnih platno-prometnih regulativa i posebice procedura za sprječavanje pranja novaca i financiranja terorizma.

AIRCASH d.o.o.

OIB
HR99833713101

Adresa
Ivana Šveara 1
10000 Zagreb

Kontakt
t +385 1 457 3537
t +385 1 457 3538
f +385 1 462 0107
info@aircash.eu
aircash.eu

Temeljni kapital
200.000,00 kuna
uplaćen u cijelosti

aircash je zaštićena robna marka