Aircash Sve o uvođenju eura kao naše službene valute - Aircash Skip to main content
<
Novosti

Sve o uvođenju eura kao naše službene valute

I kako će se tvoje kune u Aircash novčaniku preračunati u euro 🙂

Želimo te još jednom podsjetiti kako od 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. Do 31.12.2022., službena valuta je Hrvatska kuna, a od 1.1.2023. službena valuta je Euro. Od 1.1.2023. do 14.1.2023. gotovinsko plaćanje možeš vršiti u obje valute.

UZ AIRCASH NEMAŠ BRIGE!

Aircash ti ovu tranziciju želi olakšati tako što ćemo tvoje kune automatski preračunati u eure, prema fiksno propisanom tečaju.

To znači da ne moraš brinuti o preračunavanju.

Sve kune koje ćeš do 1. siječnja 2023. uplatiti na svoj Aircash račun, gotovinom ili bankovnom karticom, preračunat ćemo u eure.

Na dan uvođenja eura, kunski iznos na tvom Aircash novčaniku automatski će se preračunati u eure.
Za preračunavanje se ne obračunava naknada.

 

KAKO ĆEMO TVOJ KUNSKI IZNOS NA AIRCASH RAČUNU PRERAČUNATI U EURE?

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije kune u euro iznosi 1,00 EUR = 7,53450 HRK.

Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja (ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan)

Primjerice, to znači da ćemo:

100 HRK = 13,27228 EUR, zaokružiti na 13,27 EUR

50 HRK = 6,63614 EUR, zaokružiti na 6,64 EUR

Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Ukoliko ju još nemaš, Aircash aplikaciju možeš preuzeti ovdje.