Aircash PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Hoodie Art Challenge” - Aircash Skip to main content
<
Blog

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Hoodie Art Challenge”

 

1. ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA
Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju

Organizator nagradnog natječaja PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Hoodie Art Challenge“ (u nastavku: nagradni natječaj) je poduzeće Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Hrvatska (u nastavku: organizator). U nagradnom natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe starije od 18 sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik izričito potvrđuje da je u cijelosti obaviješten o pravilima, prihvaća ih i istovremeno se obvezuje na njihovo poštivanje. Svrha nagradnog natječaja je promocija Aircash branda.

2. TRAJANJE NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 6.3.2024 do 15.3.2024. 11:59. Prijave se zaprimaju od 6.3.2024 do 12.3.2024. 10:00., dok je glasovanje otvoreno od 12.3.2024. 12:00 do 15.3.2024. 11:59.

3. FOND NAGRADA
Nagradni fond iznosi ukupno 2.000,00 eura – svaki sudionik koji zadovolji uvjete nagradnog natječaja dobiva Aircash Hoodie, dok pobjednik dobiva Aircash Hoodie prema vlastitom dizajnu.

4. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje svi korisnici koji osmisle dizajn hoodice na temu Aircash, uz jedini uvjet da sadrži Aircash logo. Korisnici svoje radove trebaju poslati na e-mail adresu [email protected]

Proces odabira pobjednika bit će proveden putem Carousela (više fotografija u nizu) na društvenim stranicama Organizatora (Facebook i Instagram). Sve pristigle ideje bit će složene u Carousel po rednim brojevima, a pratitelji će u komentarima glasovati za najbolji dizajn. Pobjednik će biti korisnik s najvećim ukupnim brojem glasova na oba kanala (Facebook + Instagram).

Moguće je sudjelovanje i na Facebooku i Instagramu, s više prijava ali korisnik može dobiti samo jedan Aircash Hoodie za sudjelovanje.

5. OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA
U izbor dobitnika bit će uključeni svi korisnici koji su zadovoljili uvjete u skladu s pravilima Nagradnog natječaja. Pobjednik će biti korisnik s najvećim ukupnim brojem glasova na oba kanala (Facebook + Instagram).

Objava dobitnika će biti 15.3.2024. Organizator će nagradu dodijeliti u roku od 15 radnih dana od proglašenja pobjednika.

Nagrada neće biti dodijeljena dobitniku u slučaju da ga ne prihvaća, ne pošalje sve zahtijevane ili pošalje lažne podatke. Također, dobitniku neće biti dodijeljena nagrada ako krši pravila natječaja. Nagradu nije moguće prenijeti na treću osobu. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke dobitnika čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

6. IZJAVA O ODGOVORNOSTI
Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koja je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koje organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

7. ODGOVORNOSTI I PRAVA SUDIONIKA
Sudionici natječaja u cijelosti su odgovorne za objavljen sadržaj. Sudionici se obvezuju da u bilo kojem slučaju neće objavljivati sadržaj:

 • koji sadrži bilo kakve detalje, zbog kojih ili na temelju kojih mogu biti oštećena bilo koja prava treće osobe,
 • koji može uzrokovati bilo kakvu štetu ili je u sukobu s važećim zakonima i propisima,
 • koji sadrži motive ili drugo gradivo poznatih odnosno javnih osoba,
 • koji sadrži motive ili drugo gradivo pri kojem vrijede autorska prava nekog drugog
 • koji sadrži gradivo s vjerskim, rasističkim, nasilnim ili političnim porukama u svim oblicima,
 • koji sadrži telefonske brojeve, adrese, web stranice, brojeve računa i sl.
 • koji sadrži tekstove i slogane marketinških ili promocijskih poruka,
 • koji sadrži psovke,
 • koji sadrži samopromociju (osobna/poslovna kartica, posjetnica).

Zabranjena je upotreba bilo kakvih računalnih kodova, štetnih programa ili bilo čega što bi ometalo ili onesposobilo izvođenje nagradnog natječaja te omogućilo njezinu zloupotrebu. Organizator zadržava pravo da bez bilo kakvih obaveza do sudionika sadržaje koji nisu u skladu s ovim pravilima ne objavi ili ih ukloni s web stranice i sudionika isključi iz natječaja. Sudionik koji objavi ocjenu je u potpunosti odgovoran za svu nastalu štetu koju može prouzročiti organizatoru ili bilo kojoj trećoj osobi s posredovanjem i objavljivanjem sadržaja.

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju.

9. PRAVILA AUTORSKIH PRAVA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici neopozivo potvrđuju da bilo kakva eventualna autorska ili druga srodna prava, koja mogu postojati na poslanim dizajnima ustupaju na korištenje Aircashu te se unaprijed odriču bilo kakvih prava po navedenim dizajnima te prihvaćaju i shvaćaju da dizajn šalju za svrhe nagradnog natječaja. Sadržaj također ne smije biti uvredljivog karaktera te isti neće biti uzet u razmatranje.

10. PROMJENA PRAVILA
Organizator igre, Aircash d.o.o., zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti.

 

U Zagrebu, 5. ožujka 2024.

 

Materijali koji ti mogu pomoći 🙂