Aircash Pravila nagradne igre - AIRCASH UZ VATRENE - Aircash Skip to main content
<
Novosti

Pravila nagradne igre – AIRCASH UZ VATRENE

ČESTITAMO SRETNIM DOBITNICIMA :)!

Nagradni kupon u iznosu od 1.000,00kn
Josip Dumančić
David Zmaić
Šimun Gogić
Josip Volarević
Dario Zeko

Nagradni kupon u iznosu od 500,00kn
Neven Jurjević
Goran Jelavić
Nikola Baturina
Ivan Landeka
Nera Škoda
Mario Baričević
Josip Gudelj
Marina Milinović
Šime Marin
Ivan Nekić

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

AIRCASH UZ VATRENE

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/21-01/412

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 21.10.2021.

Članak 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Aircash uz Vatrene“ i Voditelj obrade podataka je AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Način održavanja, trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra pod nazivom „ Aircash uz Vatrene“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) održava se putem Aircash aplikacije Priređivača, a Pravila Nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane Ministarstva financija.

Nagradna igra krenut će od 02.11.2021 u 10:00 te će trajati do 14.11.2021. do 15:00 sati.

Svrha Nagradne igre je promidžba usluga i proizvoda Priređivača.

Članak 3.

Pravo i način sudjelovanja

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s preuzetom i aktivnom Aircash mobilnom aplikacijom i koji imaju kartu kupljenu putem Aircash aplikacije za utakmicu Hrvatska – Rusija koja je na rasporedu 14.11.2021.

Svaki sudionik ove Nagradne igre može sudjelovati više puta u nagradnoj igri i to višekratnom kupovinom ulaznica pri čemu svaka kupovina (neovisno o broju kupljenih ulaznica) ulazi samo jednom u nagradno izvlačenje.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 4.

Fond nagrada

Ukupni fond nagrada iznosi 10.000,00 HRK (PDV uključen).

Fond nagrada sastoji se od sveukupno 15 pojedinačnih nagrada, odnosno 15 nagradnih kupona koji se mogu iskoristiti putem Aircash mobilne aplikacije: 5 nagradnih kupona u iznosu od 1.000,00kn i 10 nagradnih kupona u iznosu od 500,00 kn.

Članak 5.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska 16.11.2021 u 15:00 sati.

Dobitnici nagrada bit će izvučeni nasumično putem računalnog programa koji koristi Priređivač.

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom izvlačenja dobitnika ove Nagradne igre.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene Nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija po izboru Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) te će Priređivač pisanu obavijest o dobivenoj nagradi poslati dobitnicima u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u obliku e-mail pošte poslane na e-mail adresu sudionika ili putem pružatelja poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave.

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Nagrade, odnosno nagradni kuponi u Nagradnoj igri dobitnici mogu preuzeti, odnosno istima će biti dostavljeni unutar Aircash mobilne aplikacije na korisnički račun s kojeg je izvršena kupnja ulaznice za predmetnu utakmicu sukladno članku 3. ovih Pravila u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Članak 7.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

Članak 8.

Prestanak obveza Priređivača

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom kad dobitnik preuzme nagradu sukladno članku 6. ovih Pravila.

U svakom slučaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju protekom zakonskih rokova.

Članak 9.

Prikupljanje i obrada podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, sudionici su svjesni i suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), te se njima koristi u svrhu provođenja i odvijanja ove Nagradne igre, kao i dostave nagrada u skladu s ovim Pravilima.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač određen u članku 1. ovih Pravila.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre čuvat će se sukladno svrsi provođenja Nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika Nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

  1. Objavu dobitnika;
  2. Kontaktiranje dobitnika radi dogovora oko preuzimanja nagrade;
  3. Dostavljanje nagrade dobitniku;
  4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama;
  5. Ispunjenja ostalih zakonskih obveza.

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača Nagradne igre [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

 

Članak 10.

Ostale odredbe

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda odobrenje te ista budu objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 14.10.2021

Direktor Aircash d.o.o.

Hrvoje Ćosić

 

__________________