Skip to main content
<
Novosti

Općenita obavijest Aircash korisnicima o uvođenju eura

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute (HRK i EUR). Transakcije se obavljaju u službenoj valuti, dok su dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, informativnog karaktera.

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) – jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. Dvojno će se iskazivati svi iznosi prikazani na www.aircash.eu.

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

•   ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,

•   ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Iznos u kunama: 1000 HRK

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Iznos u eurima prije zaokruživanja: 132,7228084 EUR

Iznos u eurima nakon zaokruživanja: 132,72 EUR

Do 31.12.2022., službena valuta je Hrvatska kuna, a od 1.1.2023. službena valuta je Euro.

Od 1.1.2023. do 14.1.2023. gotovinsko plaćanje moguće je vršiti u obje valute.