Aircash Dodaj nową kartę kredytową/debetową - Aircash Skip to main content

Dodaj nową kartę kredytową/debetową

Podczas wyboru metody płatności, należy wybrać „Nova kartica” i tylko za pierwszym razem wprowadzić wszystkie niezbędne dane, po czym karta kredytowa/debetowa zostanie zapisana dla przyszłych płatności jednym kliknięciem:
  • rodzaj karty (Maestro, Visa lub Mastercard)
  • numer karty (umieszczony na przedniej stronie karty, składa się z 16 cyfr, numer karty to nie jest IBAN)
  • data ważności karty (wpisz miesiąc i rok, informacja znajduje się również na przedniej stronie karty)
  • CVV, tj. numer kontrolny (trzy cyfry, które zwykle znajdują się na odwrocie karty). Niektóre karty Maestro nie mają numeru kontrolnego, i w takim wypadku, to pole może pozostać puste.
  • dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu)

Po kliknięciu na „Spremi i plati” transakcja zostanie zrealizowana, a karta pozostanie bezpiecznie zapisana dla przyszłych płatności jednym kliknięciem.

Autoryzacja 3-D Secure

Niektóre banki wymagają dodatkowej weryfikacji (3-D Secure) w momencie pierwszego użycia karty. Po podaniu danych karty i potwierdzeniu płatności, może otworzyć się nowe okno, gdzie należy wpisać osobiste hasło (token, klucz) znane wyłącznie użytkownikowi karty.

Lade die Kostenlose App herunter