Skip to main content
 • English
 • Deutsch
 • Hrvatski
 • Ελληνικά
 • Română
 • Slovenščina
 • Čeština
 • Magyar
 • Bosanski
 • Српски језик
 • Türkçe
 • Polski
 • Slovenčina
 • Español
 • Cyprus
 • македонски
 • Français
 • Italiano
 • български
Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, AbonAircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon

Потвърдете внасянето на Abon във Вашето приложение Aircash!

Потвърдете внасянето на Abon във Вашето приложение Aircash!

Трябва Ви акаунт в Aircash, за да внасяте с Abon!

Ако нямате приложението Aircash, изтеглете го, създайте акаунт и лесно удостоверете профила си.

Изтеглете приложението Aircash оттук и се регистрирайте безплатно

Download Aircash app

Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon

Ако имате акаунт в Aircash:

Въведете 16-цифрения код от ваучера Abon

Въведете телефонния номер, свързан с Вашето приложение Aircash

Отворете насоченото известие на приложението Aircash и потвърдете трансакцията

Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon

Локации

Можете да закупите Abon от хиляди локации в Европа!