Skip to main content
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Slovenščina

Aircash Mastercard® prepaid kartica

Stvorio Aircash, ne banka!

Aircash Mastercard kartica

Kako aktivirati Aircash Mastercard® prepaid karticu?
Klikni na ikonu kartice u gornjem desnom kutu.
Aircash Mastercard kartica
Klikni na

Aktiviraj kupljenu karticu.
Aircash Mastercard kartica
Skeniraj QR kod s poleđine kartice i trenutačno aktiviraj svoju karticu.
Aircash Mastercard kartica

Besplatno preuzmi Aircash aplikaciju