Skip to main content

AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB

SİYASİ NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLER İÇİN KILAVUZ

1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası’na (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) göre Aircash, bir iş ilişkisine girerken yararlanıcıların siyasi nüfuz sahibi kişiler olup olmadığını belirlemekle yükümlüdür.

Kanuna göre siyasi nüfuz sahibi kişinin tanımı şu şekildedir:

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi; birinci dereceden aile üyeleri ve siyasi nüfuz sahibi bir kişinin yakın ortakları olduğu bilinen kişiler de dahil olmak üzere, son 12 ay içinde Üye ülkelerden birinde veya üçüncü bir ülkede, önemli bir kamu sıfatıyla hareket etmekte olan veya hareket etmiş herhangi bir gerçek kişidir.

Yakın aile üyeleri; siyasi nüfuz sahibi kişinin eşi veya evlilik dışı birliktelik içinde olduğu kişi; çocukları ve onların eşleri veya siyasi nüfuz sahibi kişilerin çocuklarının evlilik dışı birliktelik içinde olduğu kişiler ve siyasi nüfuz sahibi kişinin ebeveynleridir.

Yakın ortak; tüzel bir kişi veya tüzel kişiliğin müşterek mülkiyetine sahip olduğu veya siyasi nüfuz sahibi kişiyle herhangi bir diğer yakın iş ilişkisine sahip olduğu bilinen veya siyasi nüfuz sahibi kişinin yararına kurulmuş olduğu bilinen bir tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliğin tek intifa hakkı sahibi olan herhangi bir gerçek kişidir.

Öne çıkan bir kamu sıfatıyla hareket etmekte olan veya hareket etmiş olan gerçek kişiler şunlardır:

 • Devlet başkanı
 • Başbakan
 • Bakan, Müsteşar, Bakan Yardımcısı, Devlet Bakanı
 • Seçilmiş Milletvekili
 • Bir siyasi partinin yönetim kurulu üyesi
 • İstisnai haller dışında, verdikleri kararlara karşı kanun yollarının kapalı olduğu Yargıtay veya Anayasa Mahkemesi hakimi veya diğer yargı görevlisi
 • Sayıştay Hakimi
 • Merkez Bankası Kurulu Üyesi
 • Büyükelçi, Maslahatgüzar
 • Silahlı Kuvvetler Yüksek Subayı
 • Devlete ait veya çoğunluğu devlete ait olan tüzel kişilerin yönetim ve denetim kurulları üyesi
 • Uluslararası bir kuruluşta Direktör, Direktör Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi ve onlara eşdeğer işlevleri yerine getiren kişi
 • Belediye başkanı ve onların yerel seçimlere ilişkin kanuna göre seçilmiş yardımcıları.

Aşağıdaki kategorilerden biri kapsamındaysanız:

 • Kamuda görev yapıyorum
 • Kamu hizmetinde görev yapan bir kişinin birinci dereceden aile üyesiyim
 • Kamu kurumunda görev yapan bir kişinin yakın arkadaşıyım,

lütfen adres, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizi, kimlik taramanızı [email protected] adresine e-posta ile gönderin ve siyasi nüfuz sahibi bir kişi olduğunuzu ve/veya siyasi nüfuz sahibi bir kişiyle hangi sıfatla ilişkili olduğunuzu tanımlayın. Ayrıca Aircash işlemleri için kullanacağınız para kaynaklarını aşağıdaki kategorilerden birinde belirtin.

 • Maaş ve diğer gelirler
 • Tasarruflar
 • Finansal varlıkların satışı
 • Satılık emlak
 • Tazminat, ödenek
 • Yurt dışından sermaye geri dönüşü
 • Miras, bağış
 • Diğer

Gerekli bilgileri gönderdikten sonra, kayıt işlemini tamamlamak üzere temsilcilerimiz tarafından sizinle iletişime geçilecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz!