Aircash PIO - Aircash - SMERNICE ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE Skip to main content

AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB

SMERNICE ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

V skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju Zakon), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018, je družba Aircash pri sklenitvi poslovnega razmerja dolžna preveriti, ali so upravičenci politično izpostavljene osebe.

V skladu z Zakonom je politično izpostavljena oseba opredeljena, kot sledi:

Politično izpostavljena oseba je katera koli fizična oseba, ki je v preteklih 12 mesecih delovala ali deluje na vidni javni funkciji v državi članici ali tretji državi, vključno z ožjimi družinskimi člani in osebami, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe.

Ožji družinski člani so zakonec ali oseba, s katero je politično izpostavljena oseba v zunajzakonski skupnosti, otroci in njihovi zakonci ali osebe, s katerimi so otroci politično izpostavljenih oseb v zunajzakonski skupnosti, in starši politično izpostavljene osebe.

Tesen sodelavec je katera koli fizična oseba, za katero je znano, da je v skupnem lastništvu pravne osebe ali subjekta ali v katerem koli drugem tesnem poslovnem razmerju s politično izpostavljeno osebo oziroma da je edini dejanski lastnik pravnega subjekta ali subjekta, za katerega je znano, da je ustanovljen v korist politično izpostavljene osebe.

Fizične osebe, ki opravljajo ali so opravljale pomembno javno funkcijo, so:

 • predsednik države,
 • predsednik vlade,
 • minister, namestnik ministra, pomočnik ministra, državni sekretar,
 • izvoljeni član zakonodajnega organa,
 • član upravnega organa politične stranke,
 • sodnik vrhovnega ali ustavnega sodišča ali drug sodni uradnik, zoper odločitve katerega, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti pravnih sredstev,
 • sodnik računskega sodišča,
 • član sveta centralne banke,
 • ambasador, Chargé d’Affaires,
 • visoki častnik oboroženih sil,
 • član upravnih in nadzornih odborov pravnih oseb v lasti ali večinski lasti države,
 • direktor, namestnik direktorja, član upravnega odbora in oseba, ki opravlja enakovredne funkcije v mednarodni organizaciji,
 • župan občine, župan in njegov namestnik, izvoljeni na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve.

Če sodite v katero izmed naslednjih kategorij:

 • opravljam javno funkcijo;
 • sem ožji družinski član osebe, ki opravlja javno funkcijo;
 • sem tesen sodelavec osebe, ki opravlja javno funkcijo;

prosimo, da svoje osebne podatke, kot so naslov, datum rojstva, optično prebrana kopija osebne izkaznice, pošljete na naslov [email protected] in navedete, kako ste politično izpostavljena oseba in/ali na kakšen način ste povezani s politično izpostavljeno osebo. Navedite tudi izvor sredstev, ki jih boste uporabljali za transakcije Aircash v eni izmed spodnjih kategorij:

 • plača in drugi dohodki,
 • prihranki,
 • prodaja finančnih sredstev,
 • nepremičnina za prodajo,
 • nadomestilo,
 • vračilo kapitala iz tujine,
 • dediščina, donacija,
 • drugo.

Po oddaji zahtevanih podatkov bodo z vami stopili v stik naši agentje, da bodo zaključili postopek registracije.

Hvala za razumevanje!