Skip to main content

Politika o zaštiti podataka

Kada upotrebljavate Aircash, povjeravate nam Vaše osobne podatke. Predani smo očuvanju tog povjerenja. Kako bi stekli naše povjerenje, preporučamo vam da pročitate politiku o zaštiti privatnosti (u daljnjem tekstu: politika) koja ističe ključne točke o našim praksama privatnosti.

Politika opisuje informacije koje prikupljamo, kako se one upotrebljavaju i dijele, kao i informacije o vašim izborima i pravima u vezi s tim podacima.

Ova politika o zaštiti privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kreiranja Aircash profila.

Aircash d.o.o. pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika odnosno, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Aircash d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 obrađuje osobne podatke.

Upućuju se korisnici Aircasha da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Aircash d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Prihvaćanjem ove Politike klikom prilikom registracije od strane korisnika, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova politika utvrđuje.

Politika se odnosi na sve korisnike Aircash usluga bilo gdje u svijetu, uključujući sve korisnike Aircash aplikacije, web stranica, značajki ili drugih usluga.

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove politike o zaštiti privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za korištenje Aircash usluga, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev korisnika radi realizacije usluga na zahtjev korisnika.

Korisnik koji pristupa postupku videoelektroničke identifikacije daje svoju izričitu privolu Aircashu za provođenje toga postupka te posebnu privolu za:

 1. izradu, pohranu i čuvanje snimke videoelektroničke identifikacije
 2. izradu, pohranu i čuvanje ispisa sadržaja zaslona iz članka 8. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije
 3. pohranu i čuvanje biometrijske fotografije.

Na valjanost privole iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Aircash prikuplja sljedeće kategorije informacija:

 1. Informacije koje pružate direktno i koje se šalju kada, a što može uključivati:
 • Izradite ili ažurirate svoj Aircash profil koji, ovisno o vašoj lokaciji i Aircash uslugama, može sadržavati vaše ime i prezime, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o plaćanju ili bankama, državne identifikacijske brojeve (OIB, JMB…) te podatak o političkoj izloženosti
 • Zatražite usluge putem aplikacije ili web-lokacije Aircash
 • Kontaktirate Aircash, uključujući i korisničku podršku
 • Omogućite značajke koje zahtijevaju Aircashov pristup adresaru ili lokacijskim uslugama
 • Informacije koje šaljete kada pošaljete poziv trećoj osobi na korištenje Aircash usluga putem aplikacije
 1. Informacije koje su stvorene kada koristite naše usluge, a što može uključivati:
 • Informacije o lokaciji:

Ovisno o uslugama koje upotrebljavate, kao i postavkama aplikacije ili dozvolama za uređaje, Aircash može prikupiti vaše precizne ili približne informacije o lokaciji kako je određeno podacima kao što su GPS, IP adresa i WiFi

 • Informacije o transakcijama:

Prikupljamo pojedinosti o transakciji koje se odnose na vašu upotrebu naših usluga, uključujući vrstu usluga koje ste zatražili ili pružili, datum i vrijeme pružanja usluge, naplaćeni iznos i ostale povezane pojedinosti o transakciji

 • Informacije o načinima plaćanja te podacima o kreditnim/debitnim karticama:

Kod uplata kreditnim i debitnim karticama, Aircash koristi napredan PCI DSS certificiran sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Ako želite poslati transakciju putem kreditne/debitne kartice može vas se tražiti da dostavite određene podatke relevantne za dovršetak transakcije uključujući, bez ograničenja, broj kreditne kartice, datum isteka kreditne kartice, ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu i slično

Upisivanjem tih podataka vi izjavljujete i jamčite da: imate zakonsko pravo na korištenje kreditne/debitne kartice i da su podaci koje ste nam dostavili istiniti, točni i potpuni. Dostavljanjem takvih podataka dajete nam pravo da podatke damo trećim stranama u svrhu omogućavanja završetka transakcije. Mi zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo vašu transakciju u bilo kojem trenutku iz određenih razloga koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: dostupnost usluge, sumnju na pranje novca i financiranje terorizma, sumnje na prijevaru ili neovlaštene ili nezakonite transakcije

 • Informacije o osobnom dokumentu te broju osobnog dokumenta

Aircash sustav radi dodatne sigurnosti korisnika, može prije pojedinih uplata i isplata sredstava vršiti provjeru identiteta korisnika predočavanjem osobnog dokumenta blagajniku na prodajnom mjestu partnera. Osobni dokument se odnosi na osobnu iskaznicu ili putovnicu korisnika i moguće je da će biti zatražena na prodajnom mjestu partnera. Partner može napraviti uvid u osobni dokument korisnika, usporediti s podacima unesenima u mobilnu aplikaciju Aircash te može radi dodatne sigurnosti unijeti i broj osobnog dokumenta u Aircash sustav

 • Informacije prikupljene videoelektroničkom identifikacijom poput snimke videozapisa ili biometrijske fotografije
 • Informacije o mobitelu/uređaju koji koristite:

Možemo prikupljati informacije o uređajima koje koristite za pristup našim uslugama, uključujući hardverske modele, operativne sustave i verzije, softver, nazive datoteka i verzije, željene jezike, jedinstvene identifikatore uređaja, identifikatore oglašavanja, serijske brojeve, podatke o pokretanju uređaja i mrežne informacije

 • Logove (u daljnjem tekstu: zapisi)

Kada stupite u interakciju s našim uslugama prikupljamo zapise poslužitelja (servera) koji mogu uključivati informacije poput IP adrese uređaja, datume i vremena pristupa, značajke aplikacije ili pregledane stranice, pad aplikacije i druge aktivnosti sustava

 1. Informacije iz drugih izvora, a što može uključivati:
 • Povratne informacije korisnika kao što su ocjene, recenzije ili komplimenti
 • Informacije Aircash poslovnih partnera, kao što su davatelji usluga plaćanja ili aplikacije ili web stranice koje koriste Aircash API ili čiji API Aircash koristi
 • Javno dostupnih izvora
 • Davatelja usluga marketinga

Aircash koristi prikupljene informacije u svrhe koje mogu uključivati:

 1. Pružanje usluga

Aircash koristi podatke prikupljene za pružanje, prilagođavanje, održavanje i poboljšanje naših proizvoda i usluga što može uključivati korištenje informacija za:

 • Omogućite transakcija, isporuka transakcija i ostale usluge
 • Proces prijenosa novca ili olakšavanje prijenosa novca te uplate novca Aircash partnerima
 • Omogućavanje značajki koje vam omogućuju dijeljenje informacija s drugim ljudima, primjerice, kada komentirate Aircash uslugu, uputite prijatelja na Aircash, podijeli cijene ili podijelite neku od Aircash vijesti/objava
 • Izvršavanje internih operacija potrebnih za pružanje naših usluga, uključujući otklanjanje softverskih grešaka i operativnih problema, provođenje analize podataka, testiranja i istraživanja te praćenje i analizu kretanja upotrebe i aktivnosti
 1. Sigurnost

Vaše podatke koristimo kako bismo osigurali sigurnost i integritet naših usluga. To također uključuje, na primjer, značajku provjere valute u realnom vremenu.

 1. Korisničku podršku

Aircash koristi informacije koje prikupljamo kako bismo vam pomogli kada kontaktirate naše usluge korisničke podrške, uključujući:

 • Postavite pitanja odgovarajućoj osobi u korisničkoj podršci
 • Istražite i izrazite svoje probleme, upite i slično
 1. Istraživanje i razvoj

Možemo koristiti podatke prikupljene za testiranje, istraživanje, analizu i razvoj proizvoda. To nam omogućuje poboljšanje aplikacije i poboljšanje sigurnosti naših usluga, razvoj novih značajki i proizvoda te olakšavanje financijskih rješenja koja su u vezi s našim uslugama

 1. Komunikaciju s Aircashom

Aircash može koristiti informacije koje prikupljamo za komunikaciju s vama o proizvodima, uslugama, promocijama, studijama, anketama, vijestima, ažuriranjima i događajima. Aircash također može koristiti informacije za promociju i obradu natječaja i nagradnih igara, ispunjavanje obveza iz takvih nagradnih igara natječaja i prikazivanja relevantnih oglasa i sadržaja o našim uslugama i onima naših poslovnih partnera. Aircash također može koristiti informacije kako bi vas obavijestio o raznim političkim procesima koji se odnose na naše usluge

 1. Pravni postupke i zahtjeve

Možemo upotrijebiti prikupljene podatke za istraživanje ili rješavanje zahtjeva ili sporova koji se odnose na vašu upotrebu Aircash usluga ili drugačije a kako je dopušteno primjenjivim zakonom

Aircash i njegovi partneri upotrebljavaju kolačiće (eng: cookies) i druge identifikacijske tehnologije na našim aplikacijama, web-lokacijama, e-pošti i internetskim oglasima za svrhe opisane u ovoj politici.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem pregledniku ili uređaju od strane web-lokacija, aplikacija, internetskih medijima i oglasa. Aircash koristi kolačiće i slične tehnologije za svrhe kao što su:

 • Provjera autentičnosti korisnika
 • Pamćenje postavki korisnika
 • Utvrđivanje popularnosti sadržaja
 • Isporuka i mjerenje učinkovitosti oglašivačkih kampanja

Analizirajući promet i trendove na web lokaciji i općenito razumijevanje onih ponašanja i interesa korisnika koji su u interakciji s našim uslugama

Možemo prepustiti drugima mjerenje i analizu usluga za nas, postavljanje oglasa u naše ime putem interneta te praćenje i izvještavanje o učinku tih oglasa. Ti entiteti mogu upotrebljavati kolačiće, web-svjetionike (eng: web beacons), SDK-ove i druge tehnologije za prepoznavanje vašeg uređaja kada posjetite našu web stranicu te upotrebljavate naše usluge, kao i kada posjetite druge web lokacije i usluge

Neki od Aircash proizvoda, usluga i značajki zahtijevaju da dijelimo informacije s drugim korisnicima ili na vaš zahtjev. Također možemo podijeliti  podatke s našim podružnicama, povezanim društvima i poslovnim partnerima, iz pravnih razloga ili u slučaju spora.

Aircash može dijeliti podatke koje prikupljamo s:

 1. Drugim korisnicima, a u skladu s relevantnim zakonima i zakonskim okvirima
 2. Na vaš zahtjev, a u skladu relevantnim zakonima i zakonskim okvirima te poslovnom praksom
 3. S javnošću kada pošaljete sadržaj na javne kanale. Volimo čuti mišljenje naših korisnika putem javnih foruma, blogova, društvenih medija i određenih usluga na našoj mreži. Kada komunicirate s nama putem tih kanala, vaše komunikacije mogu biti vidljive od strane javnosti
 4. S podružnicama i povezanima društvima Aircasha. Dijelimo informacije s našim podružnicama i povezanim društvima kako bi nam pomogli pružati naše usluge ili kako bi vodili obradu podataka u naše ime. Na primjer, Aircash može obrađivati ili pohranjivati podatke u Hrvatskoj u ime svojih međunarodnih tvrtki, podružnica ili povezanih društava
 5. S Aircash davateljima usluga i poslovnim partnerima. Aircash može pružiti informacije dobavljačima, konzultantima, marketinškim partnerima, istraživačkim tvrtkama i drugim davateljima usluga ili poslovnim partnerima. Na primjer, Aircash može pružiti informacije takvim stranama kako bi olakšali ili povećali sigurnost, provodili ankete u naše ime i obradili plaćanja za naše usluge
 6. Iz pravnih razloga ili u slučaju spora. Aircash može dijeliti vaše podatke ako smatramo da je to potrebno prema važećim zakonima, propisima, operativnim ugovorima, pravnim postupcima ili zahtjeva države te nadležnih državnih i regulatornih tijela
 7. S vašim pristankom. Aircash može dijeliti vaše podatke osim onih opisanih u ovoj politici ako vas obavijestimo i ukoliko pristajete na dijeljenje podataka

Aircash zadržava vaše podatke dok vaš račun ostaje aktivan, osim ako ne zatražite brisanje podataka ili računa. U nekim slučajevima možemo zadržati određene informacije o vama u skladu sa zakonom ili drugim namjenama opisanim u ovom odjeljku čak i ako izbrišete svoj račun.

Aircash zadržava vaše podatke dok vaš račun ostaje aktivan, osim ako nas ne zatražite brisanje podataka ili računa. Uz iznimke opisane u nastavku, Aircash briše ili anonimizira Vaše podatke na zahtjev.

U skladu s važećim zakonom, Aircash može zadržati podatke nakon brisanja računa:

 • Ako postoji neriješeni problem koji se odnosi na vaš račun, kao što je nedovršena transakcija ili neriješeni zahtjev ili spor
 • Ako se od nas to zahtijeva primjenjivim zakonom; i / ili u agregiranom i / ili anonimnom obliku
 • Aircash također može zadržati određene informacije ako je to potrebno radi svojih legitimnih poslovnih interesa, kao što je prevencija prijevara i povećanje sigurnosti i sigurnosti korisnika. Na primjer, ako Aircash isključi profil korisnika zbog neprimjerenog ponašanja ili sigurnosnih incidenata, Aircash može zadržati određene informacije o tom profilu kako bi spriječio da korisnik u budućnosti otvori novi Aircash profil

Aircash pruža sredstva za pregled i kontrolu podataka koje Aircash prikuplja, uključujući postavke privatnosti aplikacije, dozvole za uređaje, stranice za ocjenjivanje aplikacije, kontrolu marketinških podataka.

 • Postavke privatnosti

Aircash pruža korisnicima mogućnost postavljanja ili ažuriranja postavki dijeljenja lokacije i kontakata te njihovih postavki za primanje mobilnih obavijesti od tvrtke Aircash

 • Dozvole uređaja

Većina mobilnih platformi (iOS, Android, itd.) posjeduje vrste podataka uređaja kojima aplikacije ne mogu pristupiti bez vašeg pristanka. A ove platforme imaju različite sustave dozvole za dobivanje vašeg pristanka. IOS platforma će vas upozoriti kada prvi put aplikacija Aircash želi dopuštenje za pristup određenim vrstama podataka i omogućit će vam da pristanete (ili ne pristajete) na taj zahtjev. Android uređaji obavijestit će vas o dozvolama koje aplikacija Aircash traži prije nego što prvo upotrebljavate aplikaciju, a vaša upotreba aplikacije predstavlja vaš pristanak

 • Pristup vašim podacima te opcije ispravka profila

Možete urediti ime i prezime, telefonski broj i adresu e-pošte povezanu s vašim profilom putem izbornika „Moj profil“ u Aircash aplikaciji te izmijeniti vaš PIN kojim štitite svoj Aircash profil. Također možete potražiti povijest svojih transakcija. Možete zatražiti pristup, ispravak ili kopiju vaših podataka tako da kontaktirate Aircash na [email protected] ili na brojeve telefona 01/4573537 ili 01/4573538

 • Kontrolu marketinških podataka

Možete se isključiti iz primanja promotivnih poruka e-pošte Aircasha slanjem mail zahtjeva na e-mail adresu [email protected] Također možete isključiti primanje notifikacija na taj način ili putem mobilnih platformi na vašem uređaju. Imajte na umu da se, ako se isključite, možda još uvijek šaljemo promotivne poruke kao što su podaci o vašim transakcijama ili informacije o vašem računu

Web stranice sadrže interaktivne sadržaje, a mogu sadržavati linkove na internetske stranice trećih osoba, putem kojih drugi korisnici ili treće osobe mogu ovlašteno ili neovlašteno doći do vaših osobnih podataka. Ovi se Uvjeti ne primjenjuju na prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka koje priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama. U vašem je interesu da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka, odnosno o zaštiti privatnosti koja primjenjuju drugi korisnici i/ili treće osobe. Budući da nemamo kontrolu nad podacima koje dajete prilikom pristupa ili korištenja interaktivnih sadržaja, linkova ili internetskih stranica trećih osoba, odnosno u drugim slučajevima u kojima svoje osobne podatke priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama, isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama, drugim korisnicima i/ili trećim osobama zbog toga što ste, u vezi s korištenjem web stranica ili aplikacije, priopćili im svoje osobne podatke.

Temeljem zakonske ovlasti imate pravo u svako doba zahtijevati izmjenu ili brisanje svojih pojedinih osobnih podataka. Izmjena ili brisanje podataka se mora izvršiti na temelju odgovarajuće obavijesti upućene na kontakt prikazan na našim web stranicama.

Aircash pruža usluge korisnicima širom svijeta. Aircash d.o.o. je kontrolor podataka za sve korisnike.

Aircash d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb
Hrvatska

Povremeno možemo ažurirati ovu politiku. Ako učinimo značajne izmjene, obavijestit ćemo vas o promjenama putem aplikacije Aircash ili putem drugih sredstava poput e-pošte. U onoj mjeri dopuštenoj prema primjenjivom zakonu, koristeći usluge nakon takve obavijesti, pristajete na naše ažuriranje ovog pravila. Preporučujemo vam da povremeno pregledavate ovu politiku za najnovije informacije o našim praksama privatnosti.

Politika je sastavni dio Općih odredbi i uvjeta Aircash platne usluge.

Ova polica primjenjuje se od 18.9.2020. godine.