AIRCASH D.O.O.

ŠVEAROVA 1 , HR-10000 ZAGREB

SMJERNICE ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu Zakon) koji je stupio na snagu 01.01.2018., Aircash je dužan pri sklapanju poslovnog odnosa utvrditi jesu li korisnici politički izložene osobe.

Sukladno Zakonu definicija pojma politički izložene osobe je sljedeća:

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Članovi uže obitelji su bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

 • Predsjednik države
 • Predsjednik vlade
 • Ministar, zamjenik ministra, pomoćnik ministra, državni tajnik
 • Izabrani član zakonodavnog tijela
 • Član upravnog tijela političke stranke
 • Sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima nije moguće koristiti pravne lijekove
 • Sudac revizorskog suda
 • Član savjeta središnjih banaka
 • Veleposlanik, otpravnik poslova
 • Visoki časnik oružanih snaga
 • Član upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
 • Direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
 • Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

Ako ste u jednoj od sljedećih kategorija:

 • Djelujem na javnoj dužnosti
 • Član sam uže obitelji osobe koja djeluje na javnoj dužnosti
 • Bliski sam suradnik osobe koja djeluje na javnoj dužnosti,

molimo Vas da na mail support@aircash.eu pošaljete svoje osobne podatke, adresu, datum rođenja, scan osobne iskaznice te da definirate na koji ste način politički izložena osoba i/ili u kojem svojstvu ste povezani s politički izloženom osobom. Također, navedite i izvor novčanih sredstava koje ćete koristiti pri Aircash transakcijama iz jedne od sljedećih kategorija.

 • Plaća i drugi prihodi
 • Štednja
 • Prodaja financijske imovine
 • Prodaja nekretnine
 • Odšteta, naknada
 • Povrat kapitala iz inozemstva
 • Nasljedstvo, donacija
 • Drugo

Nakon što pošaljete tražene podatke, kontaktirat će Vas naši agenti kako bi završili proces registracije.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!